Mūsu skaistā Vecgada balle

       Kā jau katru gadu, mūsu Skrīveru SAC starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu rīkoja balli, šogad tā notika 28.decembrī. Šoreiz tā bija īpaša ar to, ka visiem bija jāierodas maskās. Daļa darbinieku un iemītnieku, pavisam 30 aktieri, piedalījās skaistā uzvedumā, kura pamatā bija mūsu sociālās aprūpes nodaļas meiteņu ideja. Rasma un Ingrīda bija izgudrojušas scenāriju izrādei ar dzimšanas gadu horoskopu piedalīšanos. Uzveduma darbība risinājās Ķīsuma republikā pēc vēlēšanām, kur tika veidota jauna valdība un katrai austrumu zodiaka dzīvnieku partijai tika uzticēta sava ministrija. Tad jau visi arī redzēja, kā tur dzīvo. Reklāmas aģents Gailis – Sarmīte informēja skatītājus par notiekošo, bet visu protokolēja un palīdzēja mainīt dekorācijas Žurciņa Meta. Ļoti skaists priekšnesums – tango tukšā noliktavā – bija Žurkām Initai un Pāvelam. Mūsu klientes Ieviņa un Mirdza arī ir ļoti labas aktrises, viņas veda uzskaiti tajā pašā tukšajā noliktavā. Rasma iejutās vairākās lomās, – gan kā aizejošā Zaķa gada pārvaldnieks ievadīja darbā jaunos ministrus, gan ārstēja slimniekus Ieviņu un Mirdzu, aizvietojot dakterus Čūskas, no kurām vienai bija pēkšņi atbraukusi revīzija, bet otra tik dejoja čūsku dīdītāja mūzikas pavadījumā. Aija Svētiņa kā Mērkaķītis skaisti spēlēja akordeonu un dziedāja kopā ar saviem sugas brāļiem Dailu un Liju, jo Kultūras un mākslas aģentūra krīzes dēļ bija kļuvusi par ielu muzikantiem. Kaza Zigrīda bija galvenā, – kā nekā KNAB vadītāja, un mēģināja ieviest savu kārtību, – vispirms jau mēģināja savaldīt transporta departamenta pārstāvjus Zirgus Andu un Andi, kuri jautras dziesmas pavadījumā leca polku un spītīgi purināja krēpes. Vispār jau nabaga Kazai klājās grūti, jo visur valdīja naudas trūkums. Pat Ēdināšanas trests, ko vadīja Cūka – Imants Undro, bija pārtapis par pieticīgu zupas virtuvi, un Kazai pēc tās apmeklējuma kļuva tik slikti, ka nācās meklēt dakteri. Neskatoties uz to, mūsu virtuves bloka meitenes – Sarmīte, Elga, Anda, Silvija, Daila līksmi dejoja un dziedāja „…tas kungs jau prasa ēst”. Ķīsuma republikā, protams, bija arī sava policija, – Tīģeri Tatjana un Elga dziesmas „Minka nāk” pavadījumā veica dažus arestus. Par Lauksaimniecības departamentu atbildēja Vērši Ināra un Dainis. Sporta biedrību „Eži nepadodas” pārstāvēja mazais Valters. Noslēguma sēdē Ķīsuma republikas deputātiem par brīnumu tika atvesta liela ola, no kuras izšķīlās mazs Pūķītis – Sandija, un pavēstīja, ka drīz sāksies Pūķa gads. Kamēr skanēja pašu sacerētais „Optimistu maršs”, ieradās lielais Pūķis – mūsu direktors Pēteris Jansons un teica svētku uzrunu.

      Pēc tam sākās pasākuma saviesīgā daļa pie galdiem, un, protams, arī dejas. Liels paldies Aijai Zaķei, Ingrīdai Baikovai, Ludmilai, Initai un palīgiem par zāles dekorēšanu un par skaisti klātajiem galdiem un gardajiem ēdieniem! Deju mūziku šogad mums spēlēja Marika un Druvis no Kokneses. Kopumā vakars izdevās skaists un ļoti jautrs.

Anda Ozoliņa