Valentīndiena “Ziedugravās”

           Pienākuši jaukie mīlestības svētki – Valentīndiena. Mūsu kolektīvs šos svētkus sagaidīja ar mūsu darbinieku sagatavotu priekšnesumu programmu. Mūsu šāsdienas Valentīns uz savu iepazīšanās sludinājumu saņēma mīlas vēstules no saulainās Itālijas, kā arī no Krievijas un mūsu pašu Latvijas. Kamēr Valentīns iepazinās ar saņemto vēstuļu saturu, mūsu darbinieku ansamblis „Tāpat vien” veltīja šim pasākumam dziesmas gan par skaisto Itāliju, gan „Piemaskavas vakarus” krievu valodā. Ar skaistām latviešu dziesmām sevi pieteica klientu ansamblis „Dziedātprieks”. Tomēr Valentīns nerada sev draudzeni ne Itālijas pilsētā Sorento, kur viņam gadījās nopietns konkurents, ne arī Krievzemē, kur traucēja valodas neziņa. Tā īstā un vienīgā izrādījās paša tautiete Klementīne no “Ziedugravām”, ar kuru varēja uzgriezt valsi, kā arī pastaigāties pie dīķa. Lielā sajūsmā Valentīns rakstīja Klementīnei mīlas pilnu muzikālu vēstuli. Vēstulei gan tekstu, gan muzikālo noformējumu veidoja pats Valentīns. Valentīna un Klementīnes lomās iejutās mūsu sociāldarbinieces Ingrīda un Rasma.  Mūsu kolektīvā nav neviena Valentīna vārda īpašnieka, tomēr mums ir klients Ārijs, dzimis 14.februārī, kurš pirms pāris gadiem tepat „Ziedugravās” atrada sev dzīvesbiedri Olgu. Kolektīvs sirsnīgi sveica abus, veltot tiem dziesmu „Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi!”. Kamēr Valentīns gaidīja atbildes vēstuli no Klementīnes, skatītāji turpināja svētkus ar dziesmām mūsu karaokes variantā, – visi kopā dziedot līdzi fonogrammai un lasot vārdus uz ekrāna. Šajā pasākumā tika apbalvoti arī Funktierstūrīša 2011.gada uzdevumu maratona pirmo vietu ieguvēji. Mūsu visu paldies pārtikas tehnoloģei Aijai par šajā svētku dienā sagādāto mielastu: rulbiskvītu, cepumiem un limonādi!  Tā jautrā noskaņā tika pavadīta Valentīndiena, par ko sirsnīgs paldies šī pasākuma organizatoriem, kā arī svētku programmas veidotājiem!

aprūpes centra klients Zigis