Tikšanās ar draugiem

2009.gada 15.jūlijā mūsu aprūpes centrā pirmo reizi viesojās Lēdmanes dramatiskais kolektīvs ar R.Blaumaņa komēdiju „No saldenās pudeles”. Lēdmanē, izrādās, ir vīriešu kārtas aktieru trūkums, tādēļ tika parādīti tikai komēdijas fragmenti. Lēdmanes aktieris Mārtiņa lomā, kā arī sieviešu lomu atveidotājas bija labi iejutušās savās lomās, atveidojot tēlus īsti blaumaniskā garā, par to viņiem pateicāmies ar skaļiem aplausiem. Beigās Marijas lomas atveidotāja Inese nodziedāja vairākas pašas sacerētas solodziesmas. Lēdmanieši uzaicināja mūs ciemos pie viņiem, ekskursijā. Tā 2009.gada 24.jūlijā tika organizēta ekskursija uz turieni. Lēdmanē mūs sagaidīja kultūras nama darbinieces ar rūpīgi izplānotu ekskursijas maršrutu. Apskatījām gan tikko guļbūvē uzcelto baznīcu, gan kāda mednieka ļoti izkoptu pagalmu, gan kultūras namu, gan dižozolu, gan Lobes dzirnavas.

2012.gada 18.aprīlī pie mums atkal viesojās Lēdmanes dramatiskais teātris ar Baibas Jukņevičas komēdiju „Pavasara neprāts”. Lugas pamatā tika parādīta viena ģimene, kurā dēls un vedekla strādā kādā valsts darbā un māte tika nostādīta kalpones lomā, apkopa māju, gatavoja ģimenei ēst un rūpējās par gadu veco mazdēlu, kamēr bērna vecāki brīvo laiku pavadīja, lasot grāmatas, dažādās izklaidēs un ekskursijās, rūpes par bērnu atstājot pilnīgi mātes ziņā. Kāda kaimiņiene uzaicina jauno pāri braukt ekskursijā uz Parīzi. Kad dēls pasaka, ka darba grafika dēļ nevar šoreiz doties ekskursijā, kaimiņiene ceļojuma biļetes piedāvā mātei. Tūlīt no jauniešu puses atskan ironiski, skaļi smiekli, – kurš tad aprūpēs bērnu un apkops māju, ja māte brauks ekskursijā. Māte tomēr, daļēji spīts dēļ, būdama pusmūža sieviete, aizbrauc uz balli vietējā kultūras namā. Beidzot jaunie bērna vecāki dabū izjust mātes ikdienas darba smagumu. Laikam atkal vīriešu kārtas aktieru trūkums neļāva parādīt balles skatu, kā māte tur jutās augstpapēžu kurpēs pie ļoti skaļās diskotēku mūzikas, ka viņa nāca pie atziņas, ka labāk tomēr ir turpināt ierasto mājas darbu, nekā iejusties balles atmosfērā. Arī jaunieši beidzot izmainīja savu attieksmi un uzņēmās daļējas rūpes par savu atvasi. Gan šīs ģimenes locekļu atveidotāji, gan pārējie aktieri bija labi iejutušies savos tēlos. Senioru sieviešu deju ansamblis izpildīja trīs dejas. Koncerta nobeigumā Inese, kura izrādē atveidoja mātes lomu, nodziedāja vairākas solodziesmas. Visi priekšnesumi bija teicami sagatavoti, par ko atkal izpelnījās mūsu klientu skaļus aplausus.

aprūpes centra klients Zigis