Jauki pavadīts atpūtas brīdis

5.februārī pie mums, pēc gada, atkal viesojās Lielvārdes pensionāru deju kopa un Ķeguma vokālais ansamblis „Kvēlziedi”. Lielvārdieši mūs ļoti iepriecināja ar vairākām dejām, ar to raito deju soli. Man vislabāk patika deja, ko viņi bija iemācījušies Gulbenē un nosaukuši par „Gulbenes valsi”. Lielvārdes dramatiskā teātra aktieri parādīja mums arī fragmentus, ko viņi bija sagatavojuši no Blaumaņa komēdijas „Trīnes grēki” un lugas „Skroderdienas Silmačos”. Ķeguma ansamblis „Kvēlziedi” iepriecēja ar vairākām skanīgām dziesmām, kā Kaminska „Balto rozi” un dziesmu par krizantēmām, un citām dziesmām. Tāpat dziļi izjustas bija gan Visvalža kunga solodziesmas, gan dziedot kopā ar ansambli. Tā kā arī mūsu aprūpes centra dziesmu ansambļa repertuārā ir Kaminska „Baltā roze”, tad mūsu sociālās nodaļas vadītāja Aija Svētiņa uzaicināja ķegumiešus kopā ar mūsu dziesmu ansambli vēlreiz nodziedāt „Balto rozi”, kas arī tika izpildīts. Visi ciemiņu priekšnesumi tika uzņemti ar skaļiem aplausiem. Noslēgumā dziedātā „Baltā roze” savaldzināja Lielvārdes puišus, un tie pa dziedāšanas laiku nodevās dejas priekam. Pēc koncerta mākslinieki saņēma ziedus. Ciemiņi sirsnīgi pateicās par mūsu viesmīlību un apsolīja pēc gada mūs iepriecināt ar koncertu. Mēs, aprūpes centra ļaudis, vēlreiz pateicamies viesiem par viņu jauko sniegumu, kā arī sirsnīgs paldies mūsu aprūpes centra darbiniekiem, kuri organizēja, lai šāds patīkams brīdis varētu notikt.

aprūpes centra klients Zigis