Līgosvētki “Ziedugravās”

Mēs savā aprūpes centrā Līgo svētkus jau ielīgojām 16.jūnijā. Tos ielīgot mums palīdzēja radio folkloras kopas vadītāji Iveta un Vidvuds Medeņi. Līdz šim šos folkloristus bijām dzirdējuši tikai pa radio, tāpēc šajā dienā bija ļoti patīkami tikties klātienē un uzklausīt viņu padomus Līgo svētku svinēšanā. Medeņi vispirms nodziedāja vairākas līgotnes dažādos meldiņos. Iveta Medene mācīja, kā nopīt ziedu vainadziņus, kādiem ziediem tajos jābūt un kāda ir to nozīme. Vainadziņā vajadzētu būt dažādām šajā laikā ziedošām puķēm, kā madarām, rudzupuķēm, āboliņam un citām puķēm. Tā kā mums šajā sarīkojumā bija tikai margrietiņas, tad Iveta un mūsu direktora vietniece Aija nopina margrietiņu vainadziņus. Pēc tam folkloristi iepazīstināja, kādas rotaļas šajos svētkos izpildītas, iesaistot tajās aprūpes centra darbiniekus un klientus. Noslēgumā kopīgi tika uzdziedātas visiem tik pazīstamas līgodziesmas un, protams, apdziedāšanās dziesmas.

Svētdien, 22.jūnijā bija kopīgs Līgosvētku mielasts ar alus priekiem, sieru un pīrādziņiem, un, protams, meijām, ugunskuru un dziesmām.

aprūpes centra klients Zigis