Roberta Ziemeļa gleznu izstāde

Par jaunu tradīciju „Ziedugravās” pamazām kļūst vizuālās mākslas izstādes. 6.novembrī, kad uz nodarbībām sanāca mūsu aprūpes centra radošākie iemītnieki, pie mums uz izstādes „Gadalaiki” atklāšanu ieradās tās autors Roberts Ziemelis. Būdams tikai divus gadus jaunāks par Latviju, mākslinieks dzīvojis bagātu un trauksmainu mūžu, saglabājis raitu valodu, staltu stāju kā īstens latvietis, kurš lepojas ar savu zemi un tautu. Septiņpadsmit gadu vecumā Roberts dodas uz Rīgu, kur vakaros pēc darba izmanto izdevību mācīties mākslinieka Kārļa Brencēna zīmēšanas kursos. Rīga nevilina lauku jaunieti, tādēļ tiek uzsāktas mācības Ogres mežsaimniecības skolā. Šeit sākas viņa mūža mīlestība uz mežu. Būdams mākslinieks dvēselē, materiālus kokgrebumiem meistars saskatīja māzeros, kas pārtapa dzīvnieku figūrās un traukos. Mežs. Koki, daba, viss, kas dzīvoja ap Robertu ikdienā, tika uzlikts ar krāsām uz audekla. Tā tapa izstāde „Gadalaiki”, kura apskatāma „Ziedugravās”. Lai māksliniekam veselība un Latvijas sīkstums un spēks!

sociālā rehabilitētāja Ritma Vāne