Latvijas dzimšanas dienas svinības

16. novembrī jau no rīta “Ziedugravās” visi ausījās un rosījās, jo pie mums bija paredzēts lielisks koncerts. Ciemos gaidījām „Dobeles zemessargus”. Šo ansambli esam iepazinuši no TV ekrāniem, jo tas regulāri ar labiem rezultātiem piedalās šlāgeraptaujā. Kad visi bijām sapulcējušies zālē, bijām patīkami pārsteigti par jauko noformējumu, kas mūs noskaņoja gaidāmajam koncertam. Šajā dienā pie mums ciemojās arī armijas pārstāvji ģenerālis Juris Vectirāns un Saeimas deputāti Gunārs Rusiņš un Raimonds Bergmanis, kuri ik gadu atbrauc pie mums ciemos uz valsts dzimšanas dienu. Deputāti pasniedza mūsu direktoram Pēterim Jansonam Labklājības Ministrijas Atzinības rakstu par personisko ieguldījumu SAC attīstībā. Savukārt, direktors mūs saskumdināja ar ziņu, ka viņš strādā “Ziedugravās” pēdējo mēnesi. Līdzko zālē ieradās brašie „Dobeles zemessargi”, skatītāji atplauka smaidos. Ansambļa programma, kā jau profesionāļiem (mēs viņus par tādiem uzskatām), tika sadalīta vairākās daļās. Ievaddaļa tika veltīta Latvijas dzimšanas dienai, arī tālākās dziesmas bija interesantas un skanīgas, īpaši jau tās, kuras par Latvijas meitenēm.  Pēc tik skaista koncerta garastāvoklis visiem bija ļoti, ļoti labs, bet nāca vēl viens pārsteigums – salūts. To dāvināja pansionātam mūsu klientes Mirdzas dēls Ilmārs Āboliņš. Pateicoties palīgiem, mēs visi tikām ātri saģērbti un ietīti  segās, lai vestu ārā vērot salūtu. Nu, protams, ka skatīties televīzijā ir viens, bet tas, ka mēs redzējām salūtu tik tuvu kā jaungada eglīti, un vēl skaistas mūzikas pavadībā, bija kaut kas ļoti īpašs. Milzīgs paldies Āboliņa kungam par tik skaistu dāvanu tik skaistā dienā. Arī tas vēl nebija viss. Zālē uz galda bijā milzīga torte par godu mūsu Latvijas 96. dzimšanas dienai. Kad bijām tikuši atpakaļ savās istabiņās, čaklie rūķīši katram piegādāja lielu lielu gabaliņu tortes. Torte bija ļoti garšīga, un tas bija tāds kārtīgs punkts uz „i”, lai varētu teikt, ka šie svētki ir pilnībā izdevušies. Par šo meistardarbu paldies sakām mūsu pavārītei Dailai. Šie svētki patiešām bija ļoti pārdomāti, organizēti, skanīgi, krāsaini un skaisti. Tāpēc es un, domāju, arī pārējie klienti, sakām milzīgu paldies visiem, visiem, kuri pielika roku svētku organizēšanā un svētku norisē. Liels paldies vidusskolas puišiem Dāvidam un Raitim, kuri bija atsaukušies uzaicinājumam un bija palīgu pulkā, lai mūs, ratiņniekus, varētu nogādāt gan zālē, gan vērot salūtu, gan atkal atpakaļ istabiņās.

aprūpes centra kliente Ieviņa Hirša