Svētku koncerti

Šogad Ziemassvētkos mūs iepriecināja divas skanīgas kapelas – 23.decembrī “Ziedugravas” pieskandināja kapela “Aizezeres muzikanti” no Bebriem un 26.decembrī kapela “Savējie” no Bārbeles. Muzikanti cēla priekšā gan jaunas, gan pazīstamas, gan jau piemirstas dziesmas, ar to priecējot mūsu senioru sirdis. “Aizezeres muzikanti” bija pa ceļam satikuši Ziemsvētku vecīti un atveda to pie mums, un tā mūsu klienti tika pie saldumu paciņām. Bārbelieši dziedājumu kuplināja ar daudz un dažādiem mūzikas instrumentiem, dzirdējām pat taures skaņas. Skatītāji bija ļoti priecīgi par iespējām gan klausīties priekšnesumus, gan dziedāt līdzi. Ceram šos muzikantus vēl kādreiz pie mums dzirdēt un redzēt!