Karikatūru izstāde

Pie mums 12.martā viesojās karikatūriste Ārija Zlemete no Jumpravas  ar izstādi „Dzīvespriecīgās Ārijas blēņu stāsti”. Ar savdabīgu pasaules redzējumu viņa karikatūrās attēlojusi gan savu biogrāfiju, gan sava laika aktuālākos notikumus. Lūk, ko par šo tikšanos stāsta mūsu kliente Genovaite: „Ļoti priecājos par šo tikšanos. Ārija tāda atklāta, atvērta sieviete ar milzīgu dzīvesprieku, kas viņā mutuļot mutuļo. Apbrīnoju šo sievieti, kas savos astoņdesmit gados var sevi turēt tādā līmenī un citus cilvēkus pacelt līdzi. Tas ir brīnumaini. Viņa var būt kā psihologs. Jāteic, ka es pirmoreiz tādu cilvēku dzīvē satieku. Uz jautājumu – kur tu dzīvo? Atbilde skan – būdā. Ar mazu piebildi – divstāvu. Un sākas uzskaitījums: tik un tik istabas, tajās dzīvo tas un tas. Man tas viss atgādināja bezdelīgas, kas lipina savas ligzdiņas. Ja pašas Ārijas nebūs, būs taču viņas mazbērni, kas turpinās lipināt ģimenes ligzdu, varbūt pat sešos stāvos. Tas viss viņai nācis caur darbu, caur uzņemšanos. Es apbrīnoju šo sievieti, ja vēl ņem vērā, ka viņa ir bārene, kas savu dzīves dzirksteli ir pratusi iznest cauri laikam.  Man ļoti patika Ārijas stāstītās epizodes no dzīves – par kaķīti bērnībā, par iešanu uz Eiropu, kaut atpakaļgaitā kā ēzelītis, bet ar šprices palīdzību, vienalga, Eiropā iekšā gan. Par pašreizējo dzīvošanu Ārija atteic, ka esot gana aizņemta, veicot piecu cilvēku darbu: apkopēja, pavāre, sagādniece, kurinātāja ziemā un dārzniece  vasarā. Atalgojums esot – vienreiz mēnesī aiziet uz pastu pēc pensijas. Vai nav brīnišķīgi! Ar savām karikatūrām Ārija rāda savu īpatnējo redzējumu gan par lietām, gan dzīves norisēm. Prieks par viņas dzīves uztveri, par to, ka viņa atļaujas darīt to, kas patīk pašai. Šī tikšanās rosināja mani pārdomāt pašas dzīvi: gan bērnību, gan skolas gadus, gan uzsākot darba gaitas. Tagad uz to visu es varēju paraudzīties citādāk. Paldies Ritmai par to, ka noorganizēja tikšanos ar šo brīnišķīgo sievieti.”