Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Sestdien, 19.decembrī pie mums viesojās Skrīveru Romas katoļu draudzes ansamblis. Ciemiņi sniedza ļoti daudzveidīgu koncertu. Genovaite: “Liels paldies prāvestam Mārim Ozoliņam par to, ka atrada laiku būt kopā ar mums koncertā un pēc tam apmeklēt katru individuāli, lai sniegtu komūniju. Man vislielāko prieku sagādāja Terēzes stāstījums par savu pieredzi ticības dzīvē. Ļoti patika sirsnība un siltums, kas valdīja visapkārt. Viesi palīdzēja arī ratiņkrēslos sēdošos nogādāt zālē un pēc koncerta istabiņās. Šis koncerts ielēja gaismu sirdī.” Monika: “Paldies par jauko koncertu! Tas atvēra vārtus Ziemassvētkiem.” Ieviņa: “Ļoti iejūtīgs un sirsnīgs koncerts, kas ievadīja mūs Ziemassvētku noskaņā.” Ar Ziemassvētku dziesmām dziedātāji un muzikanti iepriecināja arī klientus 2. un 3. korpusos.