SAC “Ziedugravas” 55 gadu jubilejas pasākums

Klāt ilgi gaidītais 8.jūlijs. Piektdienas rīts atnāca ar tikpat mainīgiem laika apstākļiem kā visu nedēļu, tomēr mūsu cerības uz jauku pēcpusdienu piepildījās, un mūsu aprūpes centra 55 gadu jubileja tika nosvinēta godam.  Uz svinībām bija lūgti bijušie iestādes direktori, Skrīveru novada domes deputāti, Skrīveru sociālais dienests un mūsu tuvākie kaimiņi – Dienas aprūpes centrs “Pavasari”. Pirmais apsveicējs jau svētku dienas rītā bija Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. Pasākumā pie svētku galdiem tika sēdināti gan viesi, gan visi mūsu klienti, kuri vēlējās piedalīties pasākumā, gan darbinieki. Pēc direktora Aināra Arnīša uzrunas vārds tika dots viesiem – bijušajiem “Ziedugravu” direktoriem Imantam Sīlim, Gunāram Jaunbērziņam, Vijai Linkai, Andrejam Bankevicam un Pēterim Jansonam. Tā bija gan kavēšanās atmiņās par jau piemirstiem laikiem, kad pansionātam iztikas nodrošināšanai nācās turēt savu palīgsaimniecību, gan iespēja atmiņu stāstiem cauri vērot aprūpes centra izaugsmi līdz mūsdienām. Sociālo lietu komitejas vārdā mūs uzrunāja deputāts Udo Pērsis. Labus vārdus veltīja sociālā dienesta vadītāja Sandra Indriksone un dienas aprūpes centra vadītāja Agnese Sprukte-Leitāne. Visi skaistie vēlējumi tika ar balonu salūtu palaisti debesīs. Pasākumā tika godināti ilggadīgie darbinieki  – Sandra Ruskule, Gaļina Griščuka, Ingrīda Baikova, Jeļena Starikova, Regīna Lablaika, Berta Plukša, Sarmīte Arule, Rasma Celmiņa, Aija Zaķe, Zigrīda Zilvere. Svētku koncertu sniedza pūtēju orķestris “Skrīveru taurētājs” jaunā un atraktīvā diriģenta Jāņa Jansona vadībā. Tālāk sekoja svinību saviesīgā daļa – svētku mielasts, galda runas un dziesmas, un, protams, dejas mūziķa Imanta Siliņa spēlētajos ritmos.  Visi vēlēja “Ziedugravām” saules mūžu. Lai tā būtu!