Latvijas dzimšanas diena

17.novembrī ar patriotisku svētku koncertu mūs un Dienas aprūpes centra klientus iepriecināja Skrīveru bērnudārza “Sprīdītis” grupiņas “Bitīte” audzēkņi. Koncerts sākās ar direktora vietnieces Aijas Svētiņas uzrunu un kopīgu Latvijas himnas dziedājumu. Bērni dziedāja un skaitīja dzejoļus par to, ka mūsu zemīte ir visskaistākā, ka tā jātur tīra, un ka jāaug čakliem un kārtīgiem. Koncerta noslēgumā skatītāji kopā ar mazajiem ciemiņiem vienojās dziesmā “Mazs bij’ tēva novadiņis”. Paldies mazajiem ciemiņiem un viņu skolotājām!