Skolēnu koncerts “Atvadas no ziemas”

2.martā pie mums viesojās Aizkraukles novada vidusskolas 3. klases skolēni  un skolotājas ar koncertu “Atvadas no ziemas”. Priekšnesumos skatījāmies dejas, klausījāmies dziesmas, dzejoļus un pat instrumentālu skaņdarbu stabulnieku ansambļa izpildījumā. Par koncertu stāsta mūsu klients Jānis: “Koncerts bija brīnišķīgs. Bērni savā sniegumā bija atraisīti. Skolotāji bija ievērojuši katra bērna potenciālu un attiecīgi to piemērojuši katram bērnam pēc viņa spējām, lai tas varētu pildīt savu uzdevumu, – kurš varēja dziedāt, tas dziedāja, kurš varēja dejot, tas dejoja un kurš mācēja skaisti runāt, tas skaitīja dzejoļus. Bērni bija sprigani, aktīvi un savā sniegumā daudzveidīgi. Varējām klausīties interesantas mūsu pašu komponistu radītās dziesmas. Sniegumā izpaudās viengabalainība. Šis koncerts lieliski izkliedēja ieilgušo  ziemas klusumu.”   Paldies mazajiem māksliniekiem un viņu skolotājām!