Braucam uz teātriem

Aprīlī saņēmām divus uzaicinājumus mūsu aprūpes centra klientiem apmeklēt teātra izrādes. 2.aprīlī mūs laipni ielūdza Lielvārdes pensionāru teātris “Paši”.  Režisores Skaidrītes Tilakas vadībā lielvārdieši iestudējuši Mārtiņa Zīverta lugu “Zelta zeme”. Šī pirmizrāde bija teātra piecu gadu darbības rezumējums. Neliels interesentu pulciņš sociālās rehabilitētājas Ritmas vadībā apmeklēja šo izrādi un bija priecīgi par šādu iespēju. Pārbraukuši mājās, dalījās iespaidos, stāstot, ka luga bijusi kā latviska pasaka – gan par apslēptu mantu, gan velnu, gan mīlestību, un aktieri spēlējuši ļoti labi. Otrais izbraukums notika 26.aprīlī uz Skrīveru Kultūras centru – saņēmām kultūras centra vadītājas Baibas Dronkas uzaicinājumu noskatīties amerikāņu autoru lugu “Silvija” Rīgas teātru aktieru izpildījumā. Izrāde bija ar pārsteigumiem, rosināja uz pārdomām. Esam ļoti pateicīgi par šādām iespējām apmeklēt kultūras pasākumus ārpus aprūpes centra.