Sadziedāšanās pasākums kultūras centrā

Maija sākumā mūsu aprūpes centra ansamblis “Dziedātprieks” saņēma Skrīveru Mākslas un mūzikas skolas direktores Ivetas Biķernieces uzaicinājumu piedalīties senioru sadziedāšanās pasākumā Skrīveru kultūras centrā.  Par dalību koncertā stāsta ansambļa ilggadīga dalībniece Ieviņa Hirša: “Mūsu dziedošā grupa “Dziedātprieks” Aijas Svētiņas vadībā  tika uzaicināta Skrīveru kultūras  centrā 12.maijā uz senioru sadziedāšanās un sadancošanās pasākumu “Tiekamies maijā…”. Izlasot programmā, kas vēl piedalīsies, – un tur bija ansambļi “Spīdala” un “Es atnākšu” no Aizkraukles, “In VITA” no Ciemupes, deju grupa “Mežrozīte” no Ļaudonas, eksotisko deju grupa “Oreo” no Bērzaunes, ansambļi “Aicinājums”, “Tonis un pustonis” un mācību orķestris “Sateka” no Skrīveriem – mēs stipri sabijāmies, – kā gan mums veiksies šajā pasākumā? Bet Aija mūs iedrošināja, ka šis būs senioru ansambļu saiets. Mēs taču esam seniori, un mūsu varēšana ir atbilstoša mūsu vecumam. Samierinājāmies, pieslīpējām četras dziesmas no mūsu repertuāra un nebijām vīlušies, ka piedalījāmies šajā pasākumā. Koncerts izvērtās ļoti daudzpusīgs, draudzīgs, interesants, skatāms, baudāms gan sirdij, gan acij, gan prātam.” Paldies pasākuma rīkotājiem par uzaicinājumu un veiksmi šīs tradīcijas turpināšanā!