Lāčplēša dienas ciemiņi – Rīgas “Sienāzīši”

Pagājis gads, un uz “Ziedugravām”  11.novembrī atkal brauc nepārtraukta mašīnu rinda, auto stāvvietā nemaz nav tik daudz vietu…. Lai atzīmētu Lāčplēša dienu, koncertu ieradušies  sniegt rīdzinieki no Praktiskās estētikas skolas -bērnu deju kolektīvs “Sienāzīši” ar savu vadītāju Sandru Purmali. Kolektīvs pastāv 6 gadus, pa šiem gadiem tas izaudzis ne tikai kvalitatīvi, bet arī skaitliski, pie mums vien šoreiz bija atbraukuši vairāk kā 80 dejotāji. Precīzi saskaitīt nevienam neizdevās. Mazākajam dejotājam tikai trīs ar pus gadiņi. Pirms koncerta mūsu Benedikts teica: ”Tie Sienāzīši tak ir tik mazi, ka jāņem brilles, lai saredzētu”. Toties cik viņi bija sprigani un labi samācījušies! Koncertā redzējām muzikālus,  dejot gribošus bērnus, kuri pieskandināja un piedimdināja visu ēku un iepriecināja skatītājus ar latviešu tautas dejas priekšnesumu. Paldies vecākiem, kuri bija ieradušies pavadīt  jaunos māksliniekus, lai pēc koncerta kopīgi dotos ekskursijā uz Kokneses pilsdrupām un cienātos ar mūsu dāvinātajiem zefīriem.