Lūcijas dienas koncerts

9.decembrī, tuvojoties Lūcijas dienai, nu jau piekto gadu pie mums ar krāsainu koncertprogrammu ciemojās Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” līnijdeju kopa “Lucia’s Linedance” Lūcijas Sniķeres vadībā un bērnu vokālā studija “Fantāzija” – vadītāja Inga Treibaha. Iespaidos par koncertu padalījās Hilda Š.: “Vēl viens gads skaita savu skaitāmo. Pārdomu, cerību laiks, Adventes laiks. Esmu šajā kolektīvā neilgu laiku. “Ziedugravās” esmu iedzīvojusies. Un esmu pateicīga par dotajām iespējām apmeklēt pasākumus. Ar skaistiem tērpiem, gaišām dejām un dziesmām mūs sveica lielie un mazie salaspilieši, nu jau piekto gadu pēc kārtas. Ļoti patika koncerts, sevišķi vecāko dāmu līnijdeju solis. Es arī kādreiz esmu dejojusi, un patīkami bija atcerēties. Arī mazie bērni skaisti dejoja un dziedāja. Liels paldies, ka mums šeit ir dota iespēja atcerēties mūsu jaunības laikus. Paldies ciemiņiem! Gaidīsim arī nākošgad.”