Kokneses muzikālās studijas audzēkņu koncerts

15.martā pie mums ciemojās Marika un Druvis Andriksoni no Kokneses. Pirmo reizi viņi abi koncertēja manas pirmās dzejas kopgrāmatas “Sirds kā vijole skan” prezentācijā. Nākošā reize bija uz Mātes dienu, kad Druvis atveda līdzi savu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas instrumentālo ansambli. Vidusskolnieki aizgājuši plašajā pasaulē, un šogad Druvis un Marika atveduši jauno paaudzi – tagad jau Kokneses muzikālās studijas audzēkņus.

“Dārzā, takas malā mazi krokusiņi zied.

Pavēruši sejiņas uz saules pusi

Tie smaida un dzied.”   /I.Apsāne/                        

Tādi mazi dziedoši krokusiņi – Annija, Paula, Marta, Haralds, kā arī sniegpulkstenīte Renāte ar dziesmām mūsu dvēseles stīgām pieskārās un uzjundīja atmiņas.

Mūsu Benedikts, klausoties dziesmu “Seši mazi bundzinieki”, atgriezās atmiņās par skolas gadiem, kad viņš mācījās Balvos. Būdams pionieris, piedalījās pionieru salidojumā kā viens no bundziniekiem: grupā viņi bija seši bundzinieki – kā tai dziesmā, 5 puiši un 1 meitene. Pa pāriem uz koka zirdziņiem uzjāja uz skatuves,  nobungoja uz bungām šo dziesmiņu un ieguva 1.vietu, kā arī balvu.

Muzikālās studijas audzēkņu dziesmām skanot, bija arī, kas dziedāja līdzi. Mazo krokusiņu un sniegpulkstenītes izpildījumā skanēja daudz skaistu dziesmu, to starpā arī “Bailes’, “Dieviņš”, “Labais burvis”, “Pasaule, pasaulīt”. Noslēgumā Marika un Druvis izpildīja dziesmu “Ko man nozīmē”. Šī dziesma aizskāra katru sirsniņu, kura atradās šajā koncertā.

Koncertam noslēdzoties, nevienam nebija vēlmes celties un doties projām. Visi vēl kaut ko gaidīja. Tika nodziedāta viena kopējā dziesma – “Dažu skaistu ziedu”, un tad šķiršanās – uz tikšanos maijā!

Pateicamies par šo skaisto dziesmoto pasākumu!

Inese Apsāne