Pateicība

Izsakām sirsnīgu pateicību Skrīveru Baptistu draudzei par ziedotajiem matračiem!