Ķeguma vokālā ansambļa “Kvēlziedi” koncerts

12.jūnijā “Ziedugravās” koncertēja Ķeguma tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Kvēlziedi” Gunāra Jākobsona vadībā. Ansamblim tas bija sezonas noslēguma koncerts. Kā programmu pieteica ansambļa vadītājs, visa koncerta garumā skanēja tikai dziesmas par mīlestību, jo mīlestība ir tik liela, ka to visu nemaz nevar izdziedāt. Klausījāmies gan ārzemju latviešu, gan vietējo autoru dziesmas, kā arī citzemju autoru dziesmas tulkojumā latviešu valodā. Solists Visvaldis Kurmis iepriecināja klausītājus ar tenora cienīgu dziesmu itāliski. Mūsu kliente Mārīte raksta: “Es biju ļoti aizkustināta par jaunām dziesmām. Varēja vērot, kā visa zāle ir pielijusi ar jauku dziedātāju un solista izpildījumu. Tāds koncerts sniedz daudz pozitīvu emociju, un cilvēkam sirds gavilē. Esmu pateicīga visiem izpildītājiem par šo brīnišķīgo un neaizmirstamo koncertu! Liels Jums visiem paldies!” Uz tikšanos nākošajā sezonā!