Mazie Sprīdīši svin Latvijas jubileju

Latvijas jubilejas mēnesī pie mums atbrauca arī Skrīveru bērnudārza “Sprīdītis” dziedātāji un dejotāji. 21.novembrī mūsu pagalmā ieripoja lielais autobuss, un no tā izspurdza daudz daudz mazu tautas tērpos ģērbtu sprīdīšu. Koncertprogramma sastāvēja no dzejoļiem, dziesmām, dejām, kuras bija jauki savītas kopā. Sprīdītis ar lāpstu plecā rādīja un stāstīja par to, kā devās pasaulē laimi meklēt, bērni dziedāja par Rīgas torņu gaiļiem, izdejoja stūru stūriem skaistākās vietas Latvijā, līdz pa Piena ceļu nonāca laimīgajā zemē – mājās. Un mājas ir tur, kur mazie sprīdīši dzīvo, iet bērnudārzā. Visi kopā uzkāpām kalnā, no kura var redzēt viszilāko Daugavu un viszaļāko zemi – mūsu mīļos Skrīverus. Liels paldies mazajiem par sirsnīgo, aizraujošo uzstāšanos! Liels paldies audzinātājām par lieliski izveidoto kompozīciju ar domu, ka patriotisms sākas ar tās vismazākās dzimtenes daļiņas mīlestību, ar novadu, kurā uzaugam, kurā bērnības saulīte silda, un kuru nekad dzīvē nespēsim aizmirst. Gaidīsim atkal ciemos!