Kokneses muzikālās studijas koncerts

“Adventes vainagā deg pirmās svecītes liesmiņa. Tuvojas Ziemassvētki. Tie nesīs mums mieru, siltumu, veselību un ticību uz to labāko un gaišāko. 5.decembrī pie mums viesojās Kokneses bērnu vokālās studijas kolektīvs – Paula, Haralds, Alise, Marta, kopā ar tās vadītājiem – dziedošo duetu Mariku un Druvi Andriksoniem. Šīs sudrabskanīgās balstiņas ļāva mums atgriezties bērnībā, atcerēties jaunību, kad paši braucām iepriecināt citus cilvēkus pasākumos. Mēs arī bijām gaidīti. Dziedājām kopīgas sirdsmīļas dziesmas. Sajūsma un emocijas palika katram no mums sirdī, dodoties prom no šī koncerta. Šis ir pirmās adventes laiks. Paula, Haralds, Alise, Marta lika saprast, padomāt, kas bijis un būs, mēģināt darīt ko labu saviem tuviniekiem, draugiem, lai mazāk būtu asaru, bēdu, sliktu domu. Viss aizies. Un mēs atkal dziedāsim: “Uzkrita sniedziņš balts…””    par Kokneses muzikālās studijas koncertu stāstīja “Ziedugravu” klients Anatolijs