Jauniešu apciemojums

27.decembrī ziedugraviešus apciemoja Aizkraukles jauniešu domes pārstāvji. Šī bija viņu pirmā viesošanās mūsmājās. Jaunieši iepazinās ar aprūpes centru, sniedza mazu koncertiņu. Cienastā bija arī ciemakukulis. Ceram, ka jaunieši atsauksies mūsu uzaicinājumam atbraukt vēl, uz ilgāku brīdi. Mūsu seniori labprāt dalās atmiņās, stāsta jaunajai paaudzei par savu dzīvi, jaunību, interesējas un salīdzina to ar tagadējiem laikiem, labprāt klausās, ja viņiem lasa priekšā vai uzspēlē galda spēles. Rīgas aprūpes centros šāda veida brīvprātīgais darbs notiek aktīvāk, mums šādu palīgu pietrūkst. Jauniešiem tas ir labs veids, kā iepazīt sociālā darba jomu, kas var noderēt profesijas izvēlē. Gaidīsim ciemos!