Ropažu ansambļa “Sarma” koncerts

     1.jūnijā Ropažu pensionāru biedrības ansamblis “Sarma” ar savu vadītāju Sarmīti Zundi jau otro gadu pēc kārtas apciemoja mūs “Ziedugravās.” Tikšanās  sākās ar kopīgo sadziedāšanos. Atplauka zālē sanākušie, kas dziedāja līdzi ciemiņiem un sita plaukstas mūzikas ritmā. Programmas vadītājs skaitīja dzeju un humoreskas. Pēc dziesmas “Rupjmaizkukuls” saņēmām dāvanā “Lielezeres” rupjmaizes klaipu. Apkārt valdīja smaidi un prieks, ko katrs aiznesa līdzi savās sirdīs. Paldies ciemiņiem!