Festivāls “Balzāms dvēselei”

20. septembrī pārstāvji no septiņiem sociālās aprūpes centriem – Pļaviņām, Madlienas, Ogres, Iršiem, Ērgļiem, Skrīveriem un mājinieki – Ķeguma SAC tikās ikgadējā festivālā  “Balzāms dvēselei”. “Ziedugravas“ pārstāvēt aizbrauca ansamblis “Dziedātprieks”: Alma, Elvīra, Velta, Ieviņa un Leololija kopā ar vadītāju Aiju un palīgiem Ināru, Ritmu un Pāvelu.

Ķeguma “Senliepās” mūs ar smaidu laipni sagaidīja direktore Iveta Apsāne ar savu kolektīvu. Vispirms, kā jau latviešiem pierasts, – gards cienasts. Pēc tam ar savām dziesmām un dzeju mūs sveica mūziķis, dziedātājs, komponists un tekstu autors Lauris Valters.

Uzstāšanos “Dziedātprieks” sāka ar sveicienu Ogres sociālās aprūpes centram 10 gadu jubilejā. Mums līdzi bija atbraukusi “reformiste no Eiropas” (Aija), ar savu īpašo skatījumu uz notiekošo, un ideju apvienot visus festivālā ieradušos zem viena jumta. Festivāla priekšnesumu – dziesmu “Deviņvīru spēks” ar akordeona spēli pavadīja atraktīvā Ināra.

Citi dalībnieki runāja dzeju, rādīja iestudējumu “Zaķīša pirtiņa”, vingroja ar lentām. Ar atraktīvu priekšnesumu iepriecināja paši mājinieki. Pēc kopīgās dziesmas “Cilvēkam cilvēku jāsatiek” “Balzāma dvēselei” krustmāte Aija paziņoja nākošo tikšanās vietu – Ērgļos.

Pasākuma iespaidos dalās Ieviņa: “Liels prieks bija dzirdēt no citu aprūpes centru iemītniekiem komplimentus, ka mēs ļoti labi izskatāmies, esam gaiši. Par to paldies mūsu spēcīgajai pavadošai  komandai. Paldies, ka mums ir tik daudz dažādu nodarbību, kur mēs sevi varam izteikt un pilnveidot, nevis nokārt degunu. Acīmredzot tas atspoguļojas mūsu sejā un izskatā. Jauku rudeni!”

Lauris Valters sacīja:

“Par kopā pavadītiem mirkļiem pateikties,

Svarīgi tā gaiši acīs skatīties,

 Kā arī atvadoties mīļi apskauties,

Jo laiks – paskrien ļoti ātri.”