Starptautiskā senioru diena mūsmājās

1.oktobrī senioru dienai veltītu koncertu “Pacenties laimīgs būt šodien” sniedza Madlienas kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Tik un tā” (vadītāja Pārsla Jēkabsone). Koncertā skanēja skaistas dziesmas par Latviju, arī par likteņa pārbaudījumiem, kuri savulaik skāra gandrīz visus šā pasākuma apmeklētājus. Īpašu prieku klausītājos izraisīja ansamblī dziedošie trīs kungi ar savām varenajām vīru balsīm. Koncertam īpašu noskaņu piešķīra pasākumam piemērotas dzejas rindas, ko skandēja ansambļa vadītāja. Apsveikt aprūpes centra seniorus bija ieradies arī Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. Noslēgumā visi cienājās ar ciemiņa atnestajiem saldumiem.