Lūcijas dienas koncerts

15.decembrī pie mums “Ziedugravās” viesojās Salaspils kultūras nama līnijdeju grupa “Lucia’s linedancers” (vadītāja Lūcija Sniķere) un bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” (vadītāja Inga Treibaha). Līnijdeju grupa, kā vienmēr, – mainīga un krāsaina – gan deju ritmos, gan tērpos. Prieku, ko meitenes vēlējās sniegt savās dejās, sajuta ikviens skatītājs. Bērnu vokālā ansambļa jaunākā grupiņa dziedāja par rūķu namu, iedomīgo eglīti, pikošanās prieku un dancojošām piparkūkām. Lielāko bērnu repertuārā bijā “Labo domu dziesmiņa”, “Kā dāvana”, “Vaļā acis, vaļā sirds” un “Klusa nakts”.     Ar šo balto mirdzumu kā sveces liesma es dodu gaismu citiem, lai tā nepietrūkst  – tā varētu teikt par šo lielo fantastisko kolektīvu, kas katru gadu mūs apciemo šajā pārdomu un gaidīšanas laikā. Paldies viņiem par dziesmām, dejām un dāvanām! Uz tikšanos citu gadu!