Skrīveru novada domes informācija

Saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas ieviešanu valstī, Skrīveru novadā no 13. marta līdz 14. aprīlim slēgta:

▪️Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,
▪️Skrīveru Mūzikas un mākslas skola.

Citi piesardzības pasākumi:

! Atcelti visi sporta un kultūras pasākumi novadā.

! Nenotiek nodarbības, pulciņi un mēģinājumi Skrīveru kultūras centrā.

! Skrīveru novada dome turpina darbu, taču vairākiem domes darbiniekiem, kuri darbu var veikt attālināti, šāda iespēja dota.

! Sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” jau nedēļas sākumā noteikta karantīna, taču saistībā ar to, ka daudzi aizliegumu neievēro, pie iebraucamā ceļa tiek ierīkota barjera, kas liegs iebraukšanu “Ziedugravās”. Klientu apmeklējumi aizliegti.

! Dienas centrā “Pavasaros” atcelti publiskie pasākumi, pulciņi, treniņi.

! Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Saulēni” darbojas, taču, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši “Covid-19” skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar “Covid-19” saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

! Skrīveru bērnu bibliotēka un A. Upīša Skrīveru vidusskolas bibliotēkā no pirmdienas, 16. marta, būs iespēja tikai apmainīt grāmatas, bet nedarbosies publiskā datoru un interneta pieejas vieta. Bibliotēkās ieviesti stingri dezinfekcijas pasākumi.

! Iestāžu vadītājiem uzdots izvērtēt darbinieku piedalīšanos sanāksmēs, konferencēs, komandējumos un citos pasākumos. Tāpat jānodrošina, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.

! Skrīveru novada pašvaldība aicina pēc iespējas izmantot attālinātās saziņas formas, kontaktējoties ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Vecāki, darba devēji! Aicinām visus būt pretimnākošiem un elastīgiem, meklējot risinājumus darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai šajā laikā.

Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, aicinām stingri sekot veselības iestāžu norādēm! (http://ejuz.lv/noradijumi). Gadījumos, kad noteikta karantīna, tās neievērošana ir bezatbildīga, un tai nevar būt nekāda attaisnojuma.

Aktuālā informācija par šī brīža situāciju Latvijā: http://ejuz.lv/covidaktuali