Pateicība

Paldies darbiniekiem par ieguldīto darbu mūsu svētku radīšanā!
Paldies visiem ciemiņiem, sveicējiem un atbalstītājiem!
Svētki izdevās lieliski un esam priecīgi par tik labiem draugiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.
Vēlreiz sirsnīgs paldies un uz turpmāku sadarbību!
Īpašu paldies par svētku pasākumu nodrošināšanu izsakām:
Muzikantiem – Jānim Kudiņam un Oskaram Trubiņam,
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un vadībai, personīgi Ivetai Biķerniecei un Marutai Mīlīgai,
Lindai Babrei un Skrīveru Kultūras centra mazajai solistei,
Folkloras kopai “Dimti”,
Vandai Arntai-Laizānei,
Līgai Vasiļjevai,
Skrīveru pārtikas kombinātam,
SIA “Ragāres”,
Zemessardzes 55. kājnieku bataljonam,
Larua studijai, personīgi Kristīnei,
Biedrībai “Daugavas abi krasti” un personīgi kapteinim Jānim,
Ingunai Kronbergai,
SIA “The Tent”,
Pasākumu aģentūrai Smalkais Stils,
SIA Magnum Medical,
SIA Allium UPI,
SIA Essity Latvia