“Ziedugravām” atbalstu sniegs ASV Bruņotie spēki

ASV speciālisti sarunā ar aprūpes centra vadību.

2019. gadā Skrīveru Sociālās aprūpes centram “Ziedugravas” radās iespēja pretendēt uz dalību ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā finansētā “Humanitarian Assistance” programmas projektā, lai uzlabotu savu klientu sadzīves apstākļus. Šodien, 2021. gada 30. novembrī aprūpes centru apmeklēja grupa projekta speciālistu, lai detalizēti iepazītos ar SAC “Ziedugravas” vajadzībām.Šīs programmas ietvaros lielākoties tiek atbalstīta sabiedrisko objektu, piemēram, bērnu namu, senioru centru, ugunsdzēsēju depo, ātrās palīdzības dispečeru centru un neatliekamās medicīniskās palīdzības centru rekonstrukcija un renovācija. “Humanitarian Assistance” projektiem netiek piemērotas tiesību aktu normas par pievienotās vērtības nodokli un tos īsteno ASV armijas inženieru korpuss sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.SAC “Ziedugravas” direktore Diāna Bebre-Kondrāte stāsta, ka pieteikuma sagatavošanas laikā bija nepieciešams pašvaldības (tajā laikā Skrīveru novada domes) apliecinājums par to, ka ēkas un zeme, kurā izvietots SAC “Ziedugravas”, ir pašvaldības īpašums, kā arī par to, ka pašvaldība nodrošinās neatkarīgu būvuzraudzību un atjaunoto ēku vai citu projektā veikto remontdarbu uzturēšana notiks par pašvaldības vai tās iestādes līdzekļiem. Šādu apliecinājumu Skrīveru novada dome izsniedza 2020. gada aprīlī.

Kā galveno vajadzību, ko varētu atrisināt šī projekta ietvaros, direktore min četru kotedžas tipa namiņu atjaunošanu. Lai arī aprūpes centrs saviem spēkiem veic šo ēku remontu, piemēram, pagājušajā gadā vienai no tām uzlikts jauns jumts, tās ir vecas, pagājušā gadsimta sešdesmitajos – septiņdesmitajos gados celtas būves, kurām nepieciešams nopietns remonts un telpu pārplānošana. Tāpat nepieciešami atsevišķi remontdarbi aprūpes centra 2. korpusā.

Atbraukušie ASV speciālisti iepazinās ar sagatavoto dokumentāciju, iztaujāja aprūpes centra vadību par konkrētiem tehniskas dabas jautājumiem un  klātienē iepazinās ar atjaunojamo namiņu stāvokli. Atzinīgi tika novērtēts jau ieguldītais darbs siltumtrašu atjaunošanā.

Viena līdz divu mēnešu laikā tiks pieņemts lēmums par projekta faktisko apjomu, kurā vislabāk būtu sabalansētas SAC “Ziedugravas” vajadzības un finansētāju iespējas. Neatkarīgi no tā, kādā apjomā projekts tiks īstenots, tas būs nenovērtējams atbalsts  aprūpes centram, jo nepieciešamie darbi prasa finansējumu, kas krietni pārsniedz SAC “Ziedugravas” budžeta iespējas.