Centra pakalpojumi

SAC “Ziedugravas” nodrošina:
 • Ilgstošu sociālo aprūpi, rehabilitāciju – darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties un mājīgu vidi;
 • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu, nepieciešamības gadījumā arī ar ēdiena sasmalcināšanu;
 • fizioterapeita pakalpojumus – vingrošanu grupā un individuāli speciālista vadībā;
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumus (nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas pie speciālistiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu) un klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – zāles, higiēnas piederumus un cilvēcīgu attieksmi;
 • nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņkrēslus, staigulīšus un izpalīdzīgu sociālo darbinieku un aprūpētāju rokas, lai tiktu galā ar pašaprūpi, piedalītos pasākumos un nodarbībās un dotos pastaigās;
 • elektroniski regulējamas funkcionālās gultas un pretizgulējumu matračus imobiliem (gulošiem) klientiem.
“Ziedugravas” piedāvā arī īslaicīgas aprūpes pakalpojumus:
 • īslaicīgā aprūpe veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • nedēļas nogales atpūta senioriem;
 • vasaras atvaļinājums senioriem.

Īslaicīgās aprūpes pakalpojumus pie mums ērti izmantot tādos gadījumos kā, piemēram, atlabšanas periodā pēc slimnīcas, tuvinieku vai mājas aprūpētāja izbraukuma vai slimības gadījumā, vai varbūt vienkārši, lai iepazītos ar mūsu aprūpes centru un iegūtu jaunus iespaidus.

“Ziedugravu” klientiem piedāvātās iespējas:
 • saglabāt pašaprūpes spējas – dzīvot kotedžu tipa mājiņā brīvu un patstāvīgu dzīvi, ja to atļauj veselības stāvoklis, iekopt savu dārziņu puķēm, zaļumiem, dārzeņiem – paša priekam un skaistumam;
 • lasīt grāmatas un žurnālus centra bibliotēkā; skatīties TV gan istabiņās, gan atpūtas telpās; apgūt datorprasmju pamatus, izmantot internetu;
 • piedalīties centra aktivitātēs – sporta un kultūras pasākumos, galda spēlēs un prāta spēlēs, makšķerēšanā, savu darbiņu izstādēs un citās nodarbēs;
 • veikt regulāras pastaigas svaigā gaisā;
 • apmeklēt aprūpes centrā notiekošos koncertus un izstādes, kuras sniedz ciemiņi – gan amatieri un profesionāli mākslinieki, gan bērnu kolektīvi;
 • apmeklēt pasākumus Skrīveru kultūras centrā;
 • izpaust savus radošos talantus – dziedot ansamblī “Dziedātprieks”, apmeklējot radošo darbnīcu nodarbības un piedaloties aprūpes centra ikmēneša avīzes “Ziedugravu Ziņas” veidošanā;
 • vingrot trenažieru zālē fizioterapeita vadībā grupā un individuāli;
 • piedalīties senioru ārstniecisko deju nodarbībās;
 • kapelā saņemt garīgo atbalstu, piedalīties dievkalpojumos;
 • saņemt pilnu diennakts aprūpi klientiem ar kustību traucējumiem, pēc insulta, ar vecuma demenci.
Pakalpojumu izmaksas

Maksa par klienta uzturēšanos Aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” noteikta 830,00 EUR mēnesī.

Šajā summā ietilpst: medicīniskā un sociālā aprūpe, ēdināšana, inkontinences un kopšanas līdzekļi (pamperi, higiēnas pakalpojumi), medikamenti akūtiem gadījumiem, komunālās izmaksas, transporta pakalpojumi, nepieciešamais inventārs, trauki, veļa u.c.

Uzņemšanas nosacījumi

Par Skrīveru sociālās aprūpes centra klientu var kļūt

 • personas pensijas vecumā;
 • 1. un 2. grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas);
 • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
 • pašvaldības sociālā dienesta izsniegts klienta novērtējums;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta izsniegtā medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (73. pielikums);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas);
 • ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (73.pielikums);
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).