Projekti

Informācija interneta resursiem

2014.gada 3.janvāris

 Tiek ieviestas sociālās rehabilitācijas un citas programmas

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”” ietvaros turpinās sociālās rehabilitācijas programmu ieviešana. Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros līdz 2013.gada decembrim pakalpojumus ir saņēmušas 120 personas.

Turpinās programmu „Motivācijas programma darba prasmju apgūšanai” un „Motivācijas programma motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai veicinot iekļaušanos darba tirgū” ieviešana, programmu ietvaros līdz 2013.gada decembrim pakalpojumus ir saņēmušas vairāk nekā 88 personas.

Sociālās rehabilitācijas programmā personām ar funkcionāliem traucējumiem darbu turpina projektā iesaistītie speciālisti: fizioterapeits, sociālais aprūpētājs un medicīnas darbinieks, psihologs.

Projekta ietvaros turpinās atelpas brīža pakalpojums katru mēnesi dažādiem mērķa grupas dalībniekiem, savukārt 21 cilvēkam projekta ietvaros turpinās pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšana. Kopumā atelpas brīža pakalpojumus ir saņēmuši jau vairāk nekā 64 cilvēki.

Projekta ietvaros ir noslēgusies projektā iesaistīto cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana. Tagad projekta personāls iegūtās zināšanas, prasmes, kā arī pieredzi, kas ļauj uzlabot dažādos sociālos pakalpojumus Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”, pielieto arī praksē. Projektā šī mērķa sasniegšanai tika organizētas iesaistīto speciālistu apmācības un supervīzijas.

Informācija interneta resursiem

2013.gada 1.oktobris

Tiek ieviestas sociālās rehabilitācijas un citas programmas 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” ietvaros turpinās sociālās rehabilitācijas programmu ieviešana. Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros līdz 2013.gada oktobrim pakalpojumus ir saņēmušas vairāk nekā 47 personas.

Turpinās programmu „Motivācijas programma darba prasmju apgūšanai” un „Motivācijas programma motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai veicinot iekļaušanos darba tirgū” ieviešana, programmu ietvaros līdz 2013.gada oktobrim pakalpojumus ir saņēmušas vairāk nekā 64 personas.

Sociālās rehabilitācijas programmā personām ar funkcionāliem traucējumiem darbu turpina projektā iesaistītie speciālisti: fizioterapeits, sociālais aprūpētājs un medicīnas darbinieks, psihologs.

Projekta ietvaros turpinās atelpas brīža pakalpojums katru mēnesi dažādiem mērķa grupas dalībniekiem, savukārt 21 cilvēkam ir nodrošināta aprūpe mājās. Kopumā atelpas brīža pakalpojumus ir saņēmuši jau vairāk nekā 53 cilvēki.

Projekta ietvaros turpinās projektā iesaistīto cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ar mērķi iegūt jaunas zināšanas, prasmes, kā arī pieredzi, kas turpmāk ļaus uzlabot dažādos sociālos pakalpojumus Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”. Projektā šī mērķa sasniegšanai tiek organizētas iesaistīto speciālistu apmācības un supervīzijas.

Projekta mērķis ir attīstīt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”” alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Zemgales plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                              

Finansējuma saņēmējs: Skrīveru novada dome

Projekta nosaukums: „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana  Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas””

Projekts: Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/165

 

2013.gada 30.jūnijs

Sociālās rehabilitācijas programmu ietvaros notiek aktivitātes

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”” ietvaros tiek īstenoti izvirzītie mērķi un uzdevumi.

Tiek īstenotas vairākas sociālās rehabilitācijas programmas:

1.Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana. Pakalpojumu saņēmušas 36 personas. Novadītas 132 nodarbības.

2. Motivācijas programma darba prasmju apgūšanai. Pakalpojumu saņēmušas 20 personas. Novadītas 80 nodarbības.

3. Motivācijas programma motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai veicinot iekļaušanos darba tirgū. Pakalpojumu saņēmušas 20 personas. Novadītas 80 nodarbības.

Projekts turpina sniegt atelpas brīža pakalpojumus, tiek nodrošināta nepieciešamā aprūpe mājās.

Lai nodrošinātu projektā iesaistītā personāla profesionālo prasmju uzlabošanos, personālam notikušas apmācības „Veca cilvēka aprūpe”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                              

Finansējuma saņēmējs: Skrīveru novada dome

Projekta nosaukums: „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas””

Projekts: Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/165

 

Informācija interneta resursiem

2013.gada 30.maijs

Sociālās rehabilitācijas programmu ietvaros notiek aktivitātes

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”” ietvaros tiek īstenoti izvirzītie mērķi un uzdevumi.

Ir izstrādātas vairākas sociālās rehabilitācijas programmas, piemēram, „Sociālās rehabilitācijas un atveseļošanās programma personām ar funkcionāliem traucējumiem”, „Motivācijas programma darba prasmju apgūšanai” un „Motivācijas programma motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai veicinot iekļaušanos darba tirgū”. Tās tiek aktīvi īstenotas arī praksē, organizējot dažādas nodarbības un piesaistot nepieciešamos speciālistus – profesionāļus. Sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem ietvaros novadītas daudzas nodarbības, piesaistot fizioterapeitu, psihologu, sociālos aprūpētājus un sociālos darbiniekus.

Ir uzsākts īstenot praksē arī motivācijas programmu darba prasmju apgūšanai un konkurētspējas paaugstināšana, veicinot cilvēku iekļaušanos darba tirgū. Programmu īstenošanā iesaistās medicīnas darbinieki un sociālie darbinieki. Šīs aktivitātes palīdz nodrošināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes, palielina nodarbinātības iespējas un integrāciju sabiedrībā.

Projekts turpina sniegt atelpas brīža pakalpojumus, tiek nodrošināta nepieciešamā aprūpe mājās.

Lai nodrošinātu projektā iesaistītā personāla profesionālo prasmju uzlabošanos, personālam notikušas apmācības „Klientu pareiza pozicionēšana, grozīšana, pacelšana”.  Apmācības veica fizioterapeits no Lietuvas.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                              

Finansējuma saņēmējs: Skrīveru novada dome

Projekta nosaukums: „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu  ieviešana  Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas””

Projekts: Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/165

 Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2012.gada 14.decembrī

Tiek ieviestas sociālās rehabilitācijas un citas programmas

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” ietvaros turpinās sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana. Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros līdz 2012.gada beigām pakalpojumus ir saņēmušas vairāk nekā 10 personas.

Ir izstrādāta sociālās rehabilitācijas un atveseļošanās programma personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī turpinās programmu „Motivācijas programma darba prasmju apgūšanai” un „Motivācijas programma motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai veicinot iekļaušanos darba tirgū” izstrāde. Sociālās rehabilitācijas programmā personām ar funkcionāliem traucējumiem ir projekts ir ļāvis piesaistīt darbā dažādus speciālistus: fizioterapeitu, sociālo aprūpētāju un medicīnas darbinieku.

Pēdējo mēnešu laikā arvien tika nodrošināts atelpas brīža pakalpojums katru mēnesi dažādiem mērķa grupas dalībniekiem, savukārt līdz gadu mijai 10 cilvēkiem ir nodrošināta aprūpe mājās. Projektā kopumā atelpas brīža pakalpojumus plānots nodrošināt 40 cilvēkiem, šobrīd tos ir saņēmuši jau vairāk nekā 20 cilvēki.

Turpmākā projekta gaitā ir plānots ne tikai ieviest dažādās programmas, sniegt mūsdienīgus un loti nepieciešamus dažādām mērķa grupām pakalpojumus, bet arī paaugstināt projektā iesaistīto cilvēkresursu kapacitāti, iegūt jaunas zināšanas, prasmes, kā arī pieredzi, kas turpmāk ļaus uzlabot dažādos sociālos pakalpojumus Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”. Projektā šī mērķa sasniegšanai tiek organizētas arī iesaistīto speciālistu apmācības un supervīzijas.

Projekta mērķis ir attīstīt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”” alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Zemgales plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, tāpēc ir uzsākta sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, kas ļaus dažādot un uzlabot sociālās aprūpēs pakalpojumus.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                              

Finansējuma saņēmējs: Skrīveru novada dome

Projekta nosaukums: „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana  Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas””

Projekts: Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/165

                                                                                

 Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2012.gada 30.novembrī

Projekts veiksmīgi turpina darbu

 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” ietvaros paveiktas vairākas nozīmīgas aktivitātes.

Projekta mērķis ir attīstīt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”” alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Zemgales plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, tāpēc ir uzsākta sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, kas ļaus dažādot un uzlabot sociālās aprūpēs pakalpojumus.

Rudenī projekta ietvaros katru mēnesi aktīvi tika nodrošināts atelpas brīža pakalpojums vairāk nekā 10 personām. Turpinājās arī no jūlija mēneša uzsāktā aktivitātes, kuros tiek sniegts aprūpes pakalpojums mājās. Notikuši mobilās palīdzības brigādes izbraukumi pie personām. Pēdējos trīs mēnešos aprūpe mājās tika nodrošināta 6 mērķa grupas dalībniekiem. Projekta ietvaros ir izstrādāts arī mobilās palīdzības reglaments.

Projekta darbībai ir ļoti pozitīva ietekme, jo Skrīveru novadā līdz šim tika nodrošināti šādi pakalpojumi – higiēnas centrs, psihologa individuālās konsultācijas pieaugušajiem, darba meklētāju atbalsta grupa, vasaras nometne nepilngadīgajiem, psiholoģiskās korekcijas grupa skolēniem un atbalsta grupa veciem ļaudīm. Projekts sniegto pakalpojumu klāstu spēs gan daudzveidot, gan arī uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti.

 

Plašāka informācija par projektu, tā darba gaitu tiks publiskota www.skriveri.lv.

2012.gada 30.augustā

Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” uzlabo sociālo pakalpojumu kvalitāti

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” vasaras laikā turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”. Projekta mērķis ir attīstīt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”” alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta speciālisti uzsākuši veikt daudzas aktivitātes, piemēram, sociālās rehabilitācijas programmu izstrādi, pilnveidošanu un ieviešanu, atelpas brīža pakalpojumus, aprūpes mājās – mobilās palīdzības brigādes, speciālistu apmācību un supervīzijas.

Kā galvenā problēma līdz šim bija sociālās rehabilitācijas un alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu trūkums personām ar funkcionāliem traucējumiem Skrīveru novadā. Lai arī daudzus pasākumus Skrīveru novadā veic, tomēr nepieciešama sniegto pakalpojumu dažādošana, piedāvājot atelpas brīža centra pakalpojumus un sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, mobilo speciālistu nodrošinātie pakalpojumi, aprūpes mājās paplašināšana un kvalitātes uzlabošana, veicot aprūpētāju apmācību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādām sociālās atstumtības riska grupām, kā arī jāievieš inovatīvi, mūsdienām atbilstoši pakalpojumi.

Lai visus minētos pasākumus būtu iespējams kvalitatīvi veikt, tad visupirms tiek veikta darbinieku apmācība – tālākizglītošanas process. Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems 80 personas.

Projekts ieviesīs daudzas inovatīvas darba metodes, piemēram, lomu spēles, drāmas terapiju, smilšu terapiju. Projekta centrā ir cilvēks un visa nepieciešamā atbalsta sniegšana projekta mērķgrupām. Līdz šim personām ar funkcionāliem traucējumiem un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupām bija sarežģīti iekļauties sabiedrībā un atrast piemērotu nodarbošanos, tāpēc projekta rezultātā tiks pilnveidotas minēto cilvēku funkcionālās prasmes, kas savukārt ļaus palielināt viņu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiks palielināts to personu skaits, kas varēja saņemt sociālās rehabilitācijas programmas sniegto atbalstu, plānots, ka to saņems 80 personas (līdz šim pakalpojums tika nodrošināts 19 personām). Arī atelpas brīža pakalpojums tiks nodrošināts 80 personām, bet 10 personas varēs saņemt aprūpes mājās – mobilās palīdzības brigādes pakalpojumus.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” plānots īstenot līdz 2014.gada februārim. Arī pēc projekta beigām Skrīveru novada pašvaldība plāno nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju. Ir apņemšanās turpināt nodrošināt attiecīgo pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai vismaz gadu pēc projekta pabeigšanas.

Plašāka informācija par projektu, tā darba gaitu tiks publiskota www.skriveri.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                              

Finansējuma saņēmējs: Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””

Projekta nosaukums: „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana  Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas””

Projekts: Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/165

 

2012.gada 28.maijā

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs  „Ziedugravas””  no 2012.gada marta līdz 2014.gada februārim īsteno Eiropas sociālā fonda projektu Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu  ieviešana  Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”  Nr.IDP//1.4.1.2.4//11/APIA/NVA/165 

Projekta īstenošanas vieta – „Ziedugravas”, Ziedugravas, Skrīveru novads un pakalpojums klienta mājā.

Projekta mērķis – attīstīt Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centra „Ziedugravas”” alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Zemgales plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa – personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem).

Projektā plānotās aktivitātes – sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana, atelpas brīža pakalpojums, aprūpes mājās – mobilās palīdzības brigādes, speciālistu apmācības un supervīzijas, projekta vadība, informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta aktualitāte – sociālās rehabilitācijas un alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu trūkums personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta sagaidāmais rezultāts – izstrādātas un īstenotas 3 sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, 4 personas katru mēnesi saņēmušas atelpas brīža pakalpojumu, nodrošināta aprūpes mājās – mobilās palīdzības brigādes 10 personām, apmācīti 4 speciālisti, 11 speciālisti saņēmuši supervīzijas.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas – 99117,82 LVL.

Sagatavoja SIA „PROJEKTU VADĪBAS EKSPERTI”