Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): No such file or directory in /home/dh_pcx3cy/sacziedugravas.lv/wp-content/themes/site1_3/template-parts/single-content.php on line 14
Connection failed: No such file or directory
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/dh_pcx3cy/sacziedugravas.lv/wp-content/themes/site1_3/template-parts/single-content.php on line 22

Notice: Trying to get property 'num_rows' of non-object in /home/dh_pcx3cy/sacziedugravas.lv/wp-content/themes/site1_3/template-parts/single-content.php on line 23

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/dh_pcx3cy/sacziedugravas.lv/wp-content/themes/site1_3/template-parts/single-content.php on line 28

Notice: Trying to get property 'num_rows' of non-object in /home/dh_pcx3cy/sacziedugravas.lv/wp-content/themes/site1_3/template-parts/single-content.php on line 29

Uzņemšanas nosacījumi

Par Skrīveru sociālās aprūpes centra klientu var kļūt:
 • personas pensijas vecumā
 • 1. un 2. grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas)
 • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību
 • pašvaldības sociālā dienesta izsniegts klienta novērtējums
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 • invaliditāti apliecinošs dokuments
 • ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.265 (73.pielikums), (paraugu skat.sadaļā Dokumenti)
 • psihiatra atzinums par iespēju atrasties vispārēja tipa aprūpes institūcijā
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • personu apliecinošs dokuments – pase
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā (tiek rakstīts uz vietas)
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 • ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.265 (73.pielikums), (paraugu skat.sadaļā Dokumenti)
 • psihiatra atzinums par iespēju atrasties vispārēja tipa aprūpes institūcijā
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas)