Pestīšanas armijas viesošanās

26.oktobrī mūsu aprūpes centrā notika kristīgs pasākums kopā ar Pestīšanas armijas pārstāvjiem. Kapelāne Aldona Vaineiķe, viņas palīdze Anita, draudzes vadītāja Sāra un Arturs bija atbraukuši, lai kopīgās dziesmās mūzikas pavadījumā slavētu Dievu, pateiktos un lūgtu svētību aprūpes centram, tā klientiem un darbiniekiem. Katrs no viesiem pastāstīja par savu ceļu pie Dieva, par savām dzīves pieredzēm. Pēc ziedugraviešu lūguma Arturs pastāstīja arī par Pestīšanas armijas tapšanas vēsturi un tās darbību Latvijā un citās valstīs. Ciemiņi iepazinās ar mūsu centru, apmeklēja gulošos klientus viņu istabiņās un apsolīja mūs apmeklēt arī turpmāk.