Jautrā pēcpusdiena

29.oktobrī mūsmājās notika jautra pēcpusdiena aprūpes centra klientiem “Zinu, zinu, minu, minu, protu, protu!”. Ieskaņā tika apsveikti oktobra jubilāri. Viņiem par godu mūsu ansamblis “Dziedātprieks” izpildīja V.Kaminska dziesmu “Pie Daugavas”. Tad tika apbalvoti avīzes “Ziedugravu Ziņas” funktierstūrīša septembra konkursa uzvarētāji. Turpinājumā iemācījāmies un izspēlējām spēli “Rudens tirgus”, kas prasīja uzmanību. Lielākā jautrība sākās, kad visi dalībnieki tika sadalīti divās komandās, atbilstoši stāviem, kuros dzīvo, un sākās kastaņu pelnīšanas sacensības. Pirmajā uzdevumā vajadzēja uzminēt, kāda tautasdziesmas melodija skan, un to nodziedāt, attēlojot ar kustībām. Otrais uzdevums bija “Dziesmu duelis” – jānosauc pēc iespējas vairāk dziesmu, kas atbilst uz ekrāna redzamajai fotogrāfijai (šoreiz tā bija meitene rožu dārzā). Nākošais bija atjautības uzdevumu maratons, katrai komandai 12 jautājumi. Sacensības noslēdza uzdevums “Jautrais reportieris” – bija jāizveido stāstiņš par ekrānā redzamo komisko bildīti. Kamēr tiesneši skaitīja komandu nopelnītos kastanīšus, dalībnieki atpūtās, klausoties Vītolu ģimenes ierakstā “Dziesmiņu par notikumu”. Ar nelielu punktu starpību uzvarēja 2.stāva komanda. Abas komandas balvās saņēma saldumus un vienojās, ka šādus pasākumus vajadzētu veidot arī turpmāk.

Ingrīda