Klasiskā mūzika skan arī Skrīveru SAC

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 92. gadadienai 14.novembrī mūsu sociālās aprūpes centrā notika klasiskās mūzikas koncerts. Koncertā mūs visus priecēja solistes –  Aija Pāvila (viņa ir daktere Aizkrauklē), Ilze Grava, vijolniece – Līga Butāne, koncertmeistare – Ina Fedorovska un divas mazas, jaukas meitenītes – Marta un Elza. Koncerts sākās svinīgi, visiem nodziedot Latvijas valsts himnu. Koncertā skanēja pazīstamu komponistu dziesmas: A.Žilinska „Mana dzimtene jaukā”, „Sarma”, E.Dārziņa „Melanholiskais valsis”, latviešu tautas dziesma „Ai zaļā līdaciņa”, F.Šūberta „Ave Maria”, Z.Liepiņa „Novij manim māmuliņa”, R.Paula „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet” u.c.

Visi bijām ļoti aizkustināti par solistu izjusto sniegumu, likās, ka esam kādā no Rīgas koncertzālēm. Bijām ļoti priecīgi, ka mūsu centrā notiek arī šāds koncerts.

Aija Svētiņa