Zaļkalniņu ģimene viesojas “Ziedugravās”

Skrīveru novada „Sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas”” 15. novembra vakarā ar svētku koncertu viesojās Zaļkalniņu ģimene un Ikšķiles vidusskolas kolektīvs. Koncertu iesāka ar Aivara Millera dziesmu „Nejautā vējam” no izrādes „Normunda meitene”.

 Aivara Millera vārds mūsu iestādē nav svešs, jo, kad sākās dekoderu ēra, viņš bija tas, kas mūsu klientiem sponsorēja dekoderu iegādi. Liels paldies viņam par to.

Klausītājiem tika dāvāta iespēja klātienē baudīt Zaļkalniņu ģimenes priekšnesumus. Par  godu Latvijas dzimšanas dienai skanēja  dziesma „Zibsnī zvaigzne aiz Daugavas”.  Tika dziedātas dziesmas no šova „Dziedošās ģimenes” kā arī daudzas citas dziesmas – „Vēju stundā”, „Pasaule, pasaulīt”. Skaļus aplausus izpelnījās tautasdziesma „Es uzkāpu kalniņā”, kur soliste bija mazā Zanīte. Skatītājus priecēja arī dziedātāju krāšņie tērpi, kurus meitenes ik pa brīdim pamainīja. Sajūtas bija vienreizējas. Katru svētdienas vakaru, sēžot pie televizoriem, mūsļaudis cītīgi tur īkšķus, lai Zaļkalniņiem viss izdodas. Mēs par savējiem!

Repertuāru papildināja Ikšķiles vidusskolas ansambļa meitenes ar vadītāju Ingūnu un divi jauki  ģitāristi. Meitenes ļoti skaisti nodziedāja dziesmu „Lūgums”. Par mūžības tēmu lika aizdomāties ansambļa otrā dziesma, kurā izskanēja vārdi: „Dzīvoš’ ilgi ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu”. Neizpalika arī dzeja. Lielu lielais paldies viesiem par sirsnīgo gaisotni, ko viņi mums uzbūra. Vienotības izjūtu vēl vairāk pastiprināja kopīgi dziedātās dziesmas „Nāk rudens apgleznot Latviju”, „Šeit ir Latvija”, „Še kur līgo priežu meži”. Dziedot pēdējo dziesmu, publika bija tik saviļņota, ka piecēlās kājās. Dziesmā ir spēks, tā palīdz dzīvot, pārvarēt grūtības un izgaismot nākotni.

Par šo vakaru mūsu iestādes viesu grāmatā paliek ieraksts no Zaļkalniņu ģimenes ar visiem autogrāfiem: „Cilvēks ir līdzīgs saulei – jo vairāk siltumu izstaro, jo spožāk mirdz! Mīliet viens otru un mīlēs jūs visa pasaule.”

Rasma Celmiņa