Jaunais gads sācies ar dziesmām

Ar skanīgu „Baltābeles” koncertu 7.janvārī pie mums „Ziedugravās” iesākās mūsu kultūras pasākumu sezona 2011.gadā. Iepriekš jau rakstījām, ka koris „Baltābele” 2010.gada nogalē atzīmēja savu 15 gadu jubileju, uz kuru bijām ielūgti arī mēs – „Dziedātprieks”.  Arī mēs gatavojāmies 7.janvāra koncertam, jo „Baltābele” vēlējās uzdziedāt kopā ar mums. Koncerta sākumā mūsu dziedātāju kopa sveica ciemiņus ar dziesmu „Baltā roze”, protams, arī pasniedzot diriģentei baltas rozes. Tā kā koncerts bija veltīts Zvaigznes dienai, tad izskanēja tādas dziesmas kā „Lēni lēni Dieviņš brauca”, „Ak mīļā māte Marija”, „Tad, kad latvieši iet Dievu lūgt”, kā arī skaisti dzejoļi. Koristēm līdzi bija atbraukuši arī mazbērni – trīs mazi „baltābolīši”, kuri skaitīja dzejolīšus un palīdzēja dziedāt dziesmu „Vecmāmiņa” un Ziemassvētku dziesmu popūriju. Kopā ar skatītājiem un „Dziedātprieku”  ciemiņi nodziedāja jau par tradīciju kļuvušo dziesmu „Dzīvoju dzīvoju Daugavas malā”. Starp labajiem vārdiem, ko mums veltīja „Baltābele”, bija arī šāds novēlējums: „Laimīgs tas, kas smaidīt prot un pretī ņem, ko dzīve dod!”. Paldies skrīverietēm par jauko koncertu!

Aija Svētiņa, „Dziedātprieka” vadītāja