Ciemiņi no Jaunjelgavas

Jau vairākus gadus mūsu aprūpes centrā koncertus sniedz Jaunjelgavas ansamblis „Судьба”. Šī ansambļa uzstāšanās vienmēr ir skanīgas, jautrības un temperamenta pilnas. Kā jau visu mūsu dzīvi, arī šo ansambli ir skārušas pārmaiņas, un šogad 26.janvārī jaunjelgavieši atbrauca ne tik kuplā skaitā kā pērn, bet tikai četratā . Tas gan nekādi nemazināja repertuāra daudzveidību un skatītāju atsaucību. Dziesmas skanēja latviešu, krievu, ukraiņu valodās. Ansambļa vadītājs Valērijs Kolosovs, pēc profesijas mūzikas pedagogs, mūs priecēja ar virtuozu bajāna un balalaikas spēli un atraktīvu pavadījumu visām dziesmām, kuras izpildīja kopā ar trim apburošām solistēm – Irinu, Astrīdu un Nadeždu. Koncertā mijās dzejoļi un humoreskas, liriskas un jautras dziesmas, častuškas un dejas. Pēc skatītāju lūguma kopā tika nodziedāti „Piemaskavas vakari” un „Vālodzīte”. Jaunjelgavas ansamblim piemīt apbrīnojama spēja ar vienkāršību un dvēseliskumu atvērt klausītāju sirdis neatkarīgi no tautības un vecuma, un sasildīt tās gan ar dziesmām, kuras zinām no jaunības laikiem, gan ar mazāk dzirdētām. Sarunās pēc koncerta uzzinājām, ka ansamblim šobrīd neklājas viegli un ka viņi nodarbojas arī ar ielu muzicēšanu Rīgā un ārpus Latvijas. Vēlam viņiem nekad nezaudēt savu optimismu un pateicamies par interesanto un pusotru stundu garo koncertu.

Ingrīda