Lieldienām izskanot

30.aprīlī mūsu aprūpes centrā dievkalpojumu vadīja un kristīgās mūzikas koncertu sniedza mācītājs – evaņģēlists Laimonis Tomsons kopā ar ģimeni un draugiem. Šis pasākums tika organizēts kopā ar labdarības fonda „ADRA” darbiniecēm Sarmīti Lauberti un Līgu Ničiporuku.

Ziedugraviešiem šis kristīgais pasākums ļoti patika, par to liecina klausītāju atsauksmes: „Visā kopumā koncerts bija skaists. Kaut kādā veidā jau cilvēki pie Dieva jādabū, un šādā veidā tas notiek ļoti pieņemami, tieši caur mūziku. Cilvēks, kurš dievu gribēs un Dievu meklēs, to sapratīs”. „Vislabāk no visa koncerta man patika vijole. Ļoti patika arī jaunākais dziedātāju duets. Kad jau mākslinieki sāka atvadīties, uz šķiršanos atkārtoja mums iepatikušās dziesmas”. „Laimoņa Tomsona dievkalpojums bija ļoti labs, lai viņi tādā garā arī turpina. Caur klasisko mūziku ceļš pie Dieva ir daudz patīkamāks.” „30.aprīlī ļoti patīkams piedzīvojums bija 3.korpusa iemītniekiem, kuri lielākoties ir guloši. Ciemos pie mums atnāca evaņģēlists Laimonis Tomsons ar ģimeni un draugiem. Ciema kukulī līdzi atnesa tik skaistu koncertu! Sirdī ielija prieks ilgākam laikam. Daudzi klausījās ar „slapjām actiņām”. Tas bija „saldais ēdiens” dvēselei! Paldies! Šī bija īpaša diena, jo parasti koncertu sniedzēji 3.korpusā neiegriežas”.

Liels paldies Tomsonu ģimenei un fonda „ADRA” darbiniecēm gan par šo pasākumu, gan par palīdzību, ko saņemam dažādu aprūpes palīglīdzekļu, apģērba, kristīgās literatūras u.c. veidā!