Pavasara ziedēšana mūsu aprūpes centrā

Šogad ziedu kompozīciju izstāde notika 13.maijā. Atsaucība bija ļoti liela, gan no iemītnieku, gan no darbinieku puses. Pati pirmā savu ziedu kompozīciju „Pavasara prieks” atnesa Paulīna. Tad jau nāca Silvija ar savu „Līgavas plīvuru”. Visus iepriecināja kompozīcija „Pavasara salūts”, ko atnesa direktors. Šoreiz nemīlīgu laika apstākļu dēļ puķu ziedēšana bija aizkavējusies, taču tas netraucēja 36 cilvēkiem piedalīties izstādē ar 43 darbiņiem. Arī sīkumā jāprot saskatīt lielo. Pirmo reizi šādā pasākumā piedalījās Viktorija ar kompozīciju „Vecmeitas”, Meta – „Saulīte aiz tumšās padebess”, Spodra – „Uz priekšu”, Leololija – „Sentiments”, Imants Liepiņš – „Dvēseles ugunskurs”, Edgars – „Arvien, arvien…”. Pārsteigumu sagādāja saimniecības daļas puiši, pie katlu mājas izveidojot savdabīgu kompozīciju „Ziedojiet, ziedojiet…”. Skatoties dažādi sakārtotos ziedus, katrs skatītājs domās varēja aizklīst citā pasaulē. Par šiem darbiņiem atzinīgi izsacījās arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, kura kopā ar šīs komisijas locekļiem viesojās mūsu aprūpes centrā. Daba ir vislielākā māksliniece. Prieks skatīties, kā visas pļavas un tīrumi top ietērpti ziedu rotās. Visa zeme izskatās kā viens liels paklājs. Ļoti precīzi par to ir izteicies dzejnieks Arvīds Skalbe: „Visu puķu ziedēšana – lielais izšūšanas laiks”. Paldies visiem, kas palīdzēja veidot šo pasākumu, ienest prieku un dažādību mūsu ikdienā.                         

Ziedu kompozīcijas apskatāmas fotogalerijā. 

 Rasma

Pavasara ziedu izstāde