Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izbraukuma sēde

13.maijā „Ziedugravās” ar pavasara ziedu kompozīciju izstādi sagaidījām Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju Aijas Barčas vadībā. Delegācijas sastāvā bija trīs šīs komisijas locekļi, arī Labklājības ministrijas pārstāvji un Saeimas deputāti, kā arī novada domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko, sociālā dienesta vadītāja Ilze Rudzīte. Mūsu centra kopa „Dziedātprieks” viesus sveica ar dziesmām, kā arī pēc tam visi noskatījās fotoprezentāciju par mūsu aprūpes centru. Viesi apskatīja telpas, iepazinās ar klientu dzīves apstākliem. Tālāk visi tika aicināti uz sēdi nodarbību telpā. Sēdē piedalījās arī mūsu centra sociālās aprūpes darbinieki. Iestādes direktors Pēteris Jansons atklāja sēdi, vēlreiz izteica pateicību par šo darba vizīti pie mums „Ziedugravās”. Sēdes darba gaitā tika pārrunāti aktuāli jautājumi saistībā ar gaidāmajiem grozījumiem vairākos likumos. Arī mēs izteicām savu viedokli par aktuāliem sociālā darba jautājumiem.

Viesi nobaudīja pie mums pusdienas un secināja, ka iemītnieki „Ziedugravās” tiek ēdināti ļoti labi. Tālāk viesi devās uz Skrīveru novada sociālo dienestu un ekskursijā uz SIA “Skrīveru saldumi” ražotni.