raksts no “Ziedugravu Ziņu” maija numura

Paldies, Agate, Tev un Tavam klases kolektīvam par jauko koncertu!

 19.maijā pie mums viesojās LNT šova „Mazo dziesmas Latvijai” 2. vietas ieguvēja Agate Albekeite ar draugiem. Lai gan Agate un viņas klases kolektīvs dzīvo mūsu Skrīveru novadā un mācās A.Upīša Skrīveru vidusskolas 3.klasē, tomēr līdz šim viņas dziesmas mūs apbūra, tikai dzirdētas televizora ekrānā.

Vispirms sociālās darbinieces apsveica mūsu aprūpes centra sešus maija jubilārus. Vissirsnīgākie apsveikumi tika mūsu aprūpes centra klientei Mildai Skudrai, kura pēc četrām dienām svinēs 90 gadu jubileju. Pēc tam zālē klases audzinātājas Andas Kudiņas un Skrīveru mākslas un mūzikas skolas direktores Ivetas Biķernieces vadībā iesoļoja 3.klases kolektīvs. Sākās koncerts ar daudzām sirdi valdzinošām dziesmām. Klavieru pavadījumu spēlēja jauks 7.klases puisis, bet koncerta programmu ar komentāriem pieteica Iveta Biķerniece. Vairākas solodziesmas no LNT šova repertuāra nodziedāja Agate. Sevišķus aplausus izpelnījās viņas duetā ar savu klasesbiedru nodziedātā dziesma, kur Agate solījās: „ne pie viena es neiešu, kamēr savu sagaidīšu – patīkamu tēva dēlu”. Kopīgi tika braši nodziedāta un ar kustībām papildināta dziesma „Seši mazi bundzinieki jāj pa ceļu bungodami.” Katru reizi dziedot pa vienam vārdam tika aizstāts ar kustībām, līdz beidzot palika tikai vārds „bungodami”. Lai gan Agate savā klasē augumā ir vismazākā, tomēr saņēma visskaļākos aplausus. Koncertam beidzoties, kopā ar skolniekiem nodziedājām „Bēdu manu, lielu bēdu”. Skolēni mums katram uzdāvāja no papīra izgrieztu zvaigznīti, lai tā arī turpmāk priecētu mūs. Novēlējām viņiem sekmīgi pabeigt mācību gadu un vasarā veselīgi atpūsties. Gaidīsim, nu jau mūsu draugus, nākošgad atkal ciemos, jau kā ceturtās klases audzēkņus.                                                    aprūpes centra klients Zigurds Biķernieks