Skrīveru SAC 50 gadu jubileja

29.jūlija debesis „Ziedugravās” nesolīja neko labu, – draudīgi mākoņi ik pa brīdim pārstaigāja pagalmu, kā juzdami, ka šeit notiks kas nozīmīgs. Jau iepriekšējā dienā tika uzslietas trīs lielās teltis, salikti galdi un krēsli, lai piektdienas pēcpusdienā varētu notikt šā gada lielākais pasākums – Skrīveru sociālās aprūpes centra 50 gadu jubilejas svinības.

Gatavošanās šiem svētkiem sākās jau krietni agrāk – vajadzēja taču gādāt par svētku cienastu un mūziku. Par palīdzību šajās jomās lielu lielais paldies jāsaka mūsu draugiem, labvēļiem un sponsoriem Aleksandram Bergmanim, Aivaram Milleram, Aivaram Dronkam, Andrim Bērziņam, Uldim Pabērzam un Gunāram Rusiņam.

Jau krietni pirms jubilejas tika vākti un apkopoti SAC vēstures materiāli un fotogrāfijas, intervēti iepriekšējie direktori, ilggadīgie darbinieki un klienti. Rezultātā tapa apjomīgs „Ziedugravu Ziņu” izdevums un fotoprezentācijas par SAC attīstību, sākot no 1961.gada līdz pat mūsdienām. Iestādes pirmsākums ir 1961.gadā Ogres rajona pakļautībā dibinātais Skrīveru invalīdu nams. Visā pastāvēšanas laikā “Ziedugravām” bijuši 6 nosaukumi un 15 direktori, bet vienmēr tā ir bijusi sociālās aprūpes institūcija.

Lietusmākonis savu lielo joku izspēlēja pašā pēdējā brīdī pirms pasākuma, kārtīgi „nomazgādams” putekļus no mūsu pagalma, tad ar to arī atvadījās un ļāva 1700 kā bija paredzēts, ar Madlienas pūtēju orķestra skaņām sākt svinīgo daļu. Jubileju ar savu klātbūtni pagodināja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Skrīveru novada domes priekšsēdētāja Gunta Lisenko, bijušās Aizkraukles rajona padomes priekšsēdētājs Pēteris Keišs, mūsu sadarbības partnera – firmas „SCA Hygiene products” pārstāve Sandra Sers-Bikova, bijušie Skrīveru pansionāta direktori Imants Sīlis, Gunārs Jaunbērziņš un Andrejs Bankevics un ilggadīgā pansionāta medicīnas darbiniece Ludmila Bankevica. Aija Barča pasniedza Labklājības ministrijas atzinības rakstus ilggadīgiem un pašaizliedzīgiem darbiniekiem – Sandrai Ruskulei, Ludmilai Baumanei, Gaļinai Griščukai, Elzai Zirnei, Viļai Bickai un Pāvelam Pokidovam. Gunta Lisenko pasniedza Skrīveru novada domes atzinības rakstus vēl 10 SAC darbiniekiem par čaklu un nesavtīgu darbu. Visi apbalvotie darbinieki saņēma ziedus un krūzītes ar SAC aerofotogrāfiju. „Ziedugravu” krūzītes dāvanā saņēma arī lūgtie viesi un iepriekšējie direktori, kā arī visi patreiz strādājošie darbinieki. Apsveikuma runas mijās ar Madlienas pūtēju orķestra un četru burvīgu defilē meiteņu priekšnesumiem diriģenta Dmitrija Grozova vadībā.

Svinīgo daļu noslēdza SAC klientu ansambļa „Dziedātprieks”, darbinieku un visu klātesošo kopkora izpildītais „Ziedugravu valsis”, kura laikā visiem tika izdalīti krāsaini hēlija baloni, un, dziesmai izskanot, tie tika palaisti gaisā. Baloni mūsu gaišo domu un cerību pavadīti draudzīgi un vienkopus izgaisa debesu zilgmē.

Pasākuma neformālajā daļā sekoja svētku mielasts un zaļumballe. Deju mūziku spēlēja un dziedāja grupa „Zenīts” – Jānis Kudiņš un Andris Ziemelis. Šie puiši ir jau agrāk spēlējuši mūsu ballēs un ir ļoti iepatikušies gan klientiem, gan darbiniekiem. Mūzika un disko gaismas priecēja gan dejotājus, gan skatītājus, gan svētku mielasta baudītājus.

50 gadi – tas ir tikai skaists pusmūža vecums, tāpēc vēlam „Ziedugravām” un mums visiem vēl daudz jauku gadu!