Leļļu teātris ciemos pie mums

            Liels patīkams pārsteigums mums visiem bija, kad 3.oktobrī pie mums viesojās Liepājas leļļu teātris ar izrādi „Nezinītis Iko”, un šī izrāde ļoti patika arī mūsu vecumā. Izrādē skolotāja mācīja Nezinītim burtus un ar jaukām dziesmām un dejas soļiem centās iepriecināt mūs visus. Man gan personīgi labāk patika ābeces Gaiļa brašais muzikālais sniegums. Savu prasmi mākslā centās parādīt arī Lauva. Par muzikālo izpildījumu paldies koncertmeistaram. Pēc izrādes skanēja priecīgi aplausi, un aprūpes nodaļas vadītāja Aija Svētiņa pateicās par priecīgo izrādi un pasniedza māksliniekiem ziedus un „Skrīveru saldumu” ražotās gotiņas. Tā jaukā noskaņojumā tika aizvadīta pēcpusdiena, par to sirsnīgs paldies priekšnesumu sniedzējiem, kā arī mūsu aprūpes centra darbiniekiem, kas tos organizēja.

                  Aprūpes centra klients Zigis