Sadziedāšanās festivāls

Pierimis vasaras skrējiens,

Aiz loga tumst vakari gari.

Nāc, uzlūdz mani uz valsi,

Kaut padungosim – tu taču vari!

Dziesma mūs sildīs kā senāk,

Matos un sirdīs izkausēs sniegu,

Nāc pulkā! Pa notij, pa vārdam,

Pa dzīparam kopā liksim

Un ieliesim dvēselēs prieku!

         Tā vien šķiet, ka oktobra pasākumi „Ziedugravās” – Vecoļaužu dienas izstāde un koncerts ar nosaukumu „Salnām spītējot” un sadraudzības festivāls „Balzāms dvēselei” ir izdevušies tik silti un sirsnīgi, ka salnas vēl aizvien nav uzdrošinājušās pietuvoties ne mūsu puķudobēm, ne sirdīm.

       Jaunas tradīcijas aizsākums bija „Ziedugravās” izskanējušais sadraudzības festivāls vecoļaužu pansionātu klientiem „Balzāms dvēselei”. Kad piedalījāmies vasarā SAC „Zemgale” rīkotajā šaha un dambretes turnīrā, mājinieku ansamblis mūs sagaidīja ar skaistām dziesmām, un turpat dzima ideja, ka vajadzētu sarīkot sadziedāšanās svētkus starp pansionātiem. 20.X gaidījām ciemos kolēģus un klientus no Ogres pansionāta, SAC „Tērvete”, SAC „Zemgale” un no Ērgļu pansionāta. Ērglēniešiem neizdevās pie mums atbraukt, bet pārējie ciemiņi bija sagatavojuši interesantas koncertprogrammas, kurās izskanēja gan dziesmas, gan dzeja, gan klaviermūzika. Ogres pārstāvji bija iestudējuši pasaku „Cimdiņš”. „Tērvetes”, „Zemgales” un mūsu „Dziedātprieka” izpildītās dziesmas pieskandināja zāli, jo ansambļi un skatītāji cits citu atbalstīja un draudzīgi dziedāja līdzi, kas arī bija galvenais festivāla mērķis. Pirms koncerta publiku ar amizantām dziesmām un dejām „iesildīja” Skrīveru mūzikas skolas skolotājas Iveta Biķerniece un Marita Vaivode. Pēc koncerta viesi iepazinās ar mūsu aprūpes centru, apskatīja telpas, istabiņas.

        Ceļojošā „Dvēseles balzāma” pudelīte tika nodota SAC „Zemgale” direktorei, jo nākošgad šis festivāls notiks Ozolnieku pagastā sociālās aprūpes centrā “Zemgale”.