Tikšanās ar sirsnīgiem draugiem

22.decembris ir pati īsākā diena gadā un šogad arī diezgan drūma, jo Sniegamāte skopi pārklāja zemi ar savām villainēm. Tieši šajā dienā mūsu kolektīvu apciemoja Kokneses senioru koris „Labākie gadi” Silvijas Cīrules vadībā, kārtējo reizi mūs visus iepriecējot ar skanīgām, sirsnīgi izpildītām dziesmām. Galvenokārt tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, bet tām pa starpām arī dažas jautrāka satura laicīgās dziesmas. Koris „Labākie gadi” ir diezgan biežs viesis mūsu aprūpes centrā, tā starp mums izveidojušās ļoti tuvas un sirsnīgas attiecības. Koncerta noslēgumā koristi uzaicināja mūs kopīgi nodziedāt Ziemassvētku dziesmas, kā „Ak, eglīte”, „Ak, tu, priecīgā, ak, tu, svētīgā” un „Jūs, bērniņi, nāciet”. Visas dziesmas kā vienmēr tika sveiktas ar skaļiem aplausiem. Kora vadītāja pateicās mūsu kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu un novēlēja visiem labu veselību, priecīgi pavadīt Ziemassvētkus un laimīgi sagaidīt jauno 2012.gadu. Mūsu sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Aija Svētiņa pateicās par jauko koncertu un kora vadītājai pasniedza ziedus un saldumus.

Klausoties kora „Labākie gadi” dziesmas, mums visiem aizmirsās skumjais noskaņojums. Man jau sevišķi, jo pirms pārcelšanās uz dzīvi Skrīveru aprūpes centrā 2003.gadā, es sava mūža lielāko daļu dzīvoju Koknesē. Kora „Labākie gadi” dalībnieki gandrīz visi man labi pazīstami. Šinī kora koncertā piedzīvoju patīkamu pārsteigumu, jo tajā piedalījās mans jaunības dienu tuvs paziņa Juris Siliņš, kurš pirms piecdesmit gadiem aizbrauca darbā uz Kurzemi, tur izveidoja ģimenes ligzdiņu un paretam apciemoja radus Koknesē. Pagājušā gadā mūžībā aizgājusi viņa sieva, un viņš atgriezies dzīvot Koknesē pie savas mīļās māsas Dzintras, jo abiem bērni jau pilngadīgi un izveidojuši savas ģimenes, arī Dzintra jau atraitne.

Vēlreiz korim „Labākie gadi” sirsnīgs paldies par skanīgo koncertu, un novēlu visiem tā dalībniekiem veiksmīgu 2012.gadu!

aprūpes centra klients Zigis