Eglītes iedegšana

Ziema kā nenāca, tā nenāca, lai kā arī visi vēlējāmies baltus Ziemassvētkus. Tomēr tas nemazināja svētku noskaņu. Arī Ziemsvētku vecītis atnāca 23.decembrī… gumijas zābakos un ar garu kārti rokā. Esot bridis pāri grāvjiem… Viņam līdzi, kā jau pieklājas, bija maiss ar saldumu paciņām, bet par velti tās vis nedeva. Nepietika arī ar to, ka bija izpušķota eglīte. Par jaukajiem Ziemsvētku dekoriem, kas  mūsu aprūpes centru šogad īpaši izdaiļojuši, liels paldies Initai Škaparei! Ansamblis “Dziedātprieks” bija samācījies dziesmas, arī eglīte iedegās, un tas jau nedaudz atkausēja Ziemassvētku vecīša sirdi. Dziedātāji paši pirmie saņēma nopelnītās paciņas. Tad nāca kārta pantiņu skaitīšanai, un visi klātesošie arī godīgi nopelnīja saldumus. Pēc tam sekoja pārsteigums – ciemos ieradās Skrīveru mūzikas skolas bērni un skolotājas Mairita Vaivode un direktore Iveta Biķerniece ar koncertiņu un rotaļām. Jaukā čigāniete arī “andelēja”  mākslas skolas bērnu darinātās māla svilpītes un dekoriņus. Ziemsvētku vecītis tikmēr naski izstaigāja visas tās istabiņas, kuru iemītnieki nevarēja atnākt uz pasākumu, uzdāvināja paciņas un katram novēlēja priecīgus svētkus.