“Dziedātprieks” piedalās Skrīveru sadziedāšanās svētkos

       Jaunais gads atnāca ar negaidītu mūzikas skolas direktores Ivetas Biķernieces uzaicinājumu mūsu aprūpes centra dziedātāju kopai “Dziedātprieks” piedalīties Skrīveru novada sadziedāšanās svētkos Kultūras centrā 22.janvārī. Tika nolemts, ka uzstāsimies ar savu  “Ziedugravu valsi”, kuram melodiju esam patapinājuši no Vintera kunga dziesmas “Lēna vēsmiņa” (vai citā variantā “Lai ar kādi vēji pūš”), toties vārdi ir mūsu pašu un par mums pašiem. Mūsu ansamblis pastāv jau daudzus gadus, un tajā ar nelielām sastāva izmaiņām dzied 7 – 10 dalībnieki, gan dāmas, gan kungi cienījamos gados. Pēdējos divus gadus ansambli vada Aija Svētiņa.  “Dziedātprieks” uzstājas itin visos aprūpes centra pasākumos, priecējot gan mūsu pašu klientus un darbiniekus, gan arī ciemiņus. Uzaicinājums dziedāt Kultūras centra pasākumā radīja pamatīgu satraukumu, dziedātāji bažījās gan par to, kā skanēs balsis, gan arī par to, kā viņus uzņems skatītāji. Smaidi sejās atgriezās tikai tad, kad zālē atskanēja aplausi un vakara vadītāji Susurs un Skrīveris paziņoja: “Ziedugravas rullē!” Lielais pārbaudījums bija izturēts, un varējām mierīgi baudīt citus priekšnesumus. Paldies pasākuma rīkotājiem par ļoti jauki organizēto pasākumu! Paldies arī Daigai par fonogrammu un atbalstu un mūsu šoferītim Pāvelam par daudzajiem reisiem, lai visus dziedātājus, arī ratiņkrēslos, nogādātu uz pasākumu un pēc tam uz mājām!

                                         ziedugravu_valsis