Atskatoties uz interesantākajiem notikumiem “Ziedugravās” 2011.gadā

        Aizvadītajā gadā mūsu aprūpes centrā notikuši 16 viesmākslinieku koncerti, uzstājušies – Skrīveru senioru koris „Baltābele” janvārī un oktobrī, Jaunjelgavas ansamblis „Судьба”, Lielvārdes pensionāru biedrības dejotāji un Ķeguma ansamblis „Kvēlziedi”, Ikšķiles vidusskolas skolēni  janvārī un novembrī, Zaļkalniņu ģimene, Agate Albekeite ar klasesbiedriem, folkloras grupa no Holandes,  Liepājas leļļu teātris, Ciemupes ansamblis „Invita”, bērnudārzs „Saulēni”, Skrīveru vidusskolas 1.klases skolēni, Kokneses koris „Labākie gadi”, Aizkraukles ansamblis „Малиновый звон”, viesojās arī antīko automobiļu klubs. SAC jubilejā savus priekšnesumus  sniedza Madlienas pūtēju orķestris ar defilē grupu, deju mūziku spēlēja grupa „Zenīts”. Šogad regulāri notikuši katoļu un luterāņu dievkalpojumi, kā arī garīgās mūzikas koncertus sniedza Andrejs un Irina Konovalovi un evaņģēlists Laimonis Tomsons ar ģimeni un draugiem. Maijā pie mums notika Saeimas sociālo un darba lietu komisijas izbraukuma sēde ar A.Barčas, A.Bērziņa u.c. deputātu piedalīšanos; valstsvētkos viesojās virsnieki un deputāti Gunārs Rusiņš, Juris Vectirāns un Jānis Upenieks. Esam apzinīgi pildījuši arī savus pilsoņu pienākumus, piedaloties gan tautas nobalsošanā 23.jūlijā, gan 11.Saeimas vēlēšanās 17.septembrī. 

        Arī paši ziedugravieši – darbinieki un klienti esam bijuši gana čakli un gada laikā paši sev noorganizējuši 17 pasākumus– 14.februārī notika Valentīndienas pasākums, 8.martā centra vīrieši noorganizēja pasākumu „Sanāksim, sadziedāsim, sadancāsim” kopā ar Daigu, marta beigās izveidojām mērkaķīšu izstādi, 1.aprīlī pasākums „Aprill, aprill, jeb banānballe”, Lieldienās ripinājām olas un šūpojāmies šūpolēs, 12.maijā veidojām ziedu izstādi, 22.jūnijā kopā ar Ivetas Biķernieces folkloras kopu ielīgojām Jāņus, 15.jūlijā rīkojām vietējo šaha un dambretes čempionātu, 15.jūlijā bija arī zivju zupas pasākums „Lielā Zive „Ziedugravās”, 29.jūlijā bija gada lielākais notikums – mūsu aprūpes centra 50 gadu jubilejas svinības, 30.augustā sarīkojām sporta svētkus, septembra beigās izveidojām rudens darbiņu izstādi (ziedi, rokdarbi, dekori, literāri darbi, zīmējumi u.c.), 1.oktobrī notika Veco ļaužu dienai veltīts pasākums kopā ar klientu tuviniekiem  „Salnām spītējot”, 20. oktobrī aizsākām jaunu tradīciju un uzaicinājām uz festivālu „Balzāms dvēselei” citu pansionātu klientus-pašdarbniekus, 16.novembrī svinējām valstssvētkus, ar dzeju un dziesmām pieminējām brīvības cīnītājus, 22.novembrī Initas vadībā notika kopīga Adventes vainaga veidošana, 23.decembrī ar dziesmām un dzejolīšiem iededzām Ziemassvētku egli, 28.decembrī rīkojām vecgada karnevālu „Gadumija Ķīsuma republikā”. Regulāri notiek ansambļa “Dziedātprieks” mēģinājumi, klubiņa “Prātiņ, nāc mājās!” nodarbības, retro filmu seansi uz lielā ekrāna, reizi mēnesī iznāk vietējā avīze “Ziedugravu Ziņas”.

        Mūsu klienti devušies arī izbraukumos uz dažādiem pasākumiem–    braucām uz šaha un dambretes sacensībām SAC „Zemgale”, uz Madlienas pansionāta sporta svētkiem, braucām ekskursijā uz Saeimas namu, Skrīveru Kultūras centrā apmeklējām Kaspara Antesa un Dzintara Čīčas koncertu, Vara Vētras koncertu, izrādi „Antons i Anne Ziemassvētkos”, kā arī darbinieku komanda piedalījās starppansionātu sporta spēlēs „Usmas Meķos”